Prognoza walutowa dla liry tureckiej (TRY)

Komentarze ekspertów

Uwaga rynków walutowych znów skupia się na lukach w polityce gospodarczej, które pojawiają się w głównych obszarach ekonomicznych. Rezerwa Federalna w grudniu zadecydowała o pierwszej od dziewięciu lat podwyżce stóp procentowych i spodziewamy się, że drugiej połowie 2016 r. Bank Anglii pójdzie w jej ślady. Natomiast większość pozostałych banków centralnych grupy G10, w szczególności EBC, pozostaje zdecydowanie w trybie luzowania polityki pieniężnej.

Uwaga rynków walutowych znów skupia się na lukach w polityce gospodarczej, które pojawiają się w głównych obszarach ekonomicznych. Rezerwa Federalna w grudniu zadecydowała o pierwszej od dziewięciu lat podwyżce stóp procentowych i spodziewamy się, że drugiej połowie 2016 r. Bank Anglii pójdzie w jej ślady. Natomiast większość pozostałych banków centralnych grupy G10, w szczególności EBC, pozostaje zdecydowanie w trybie luzowania polityki pieniężnej.

Spodziewane zaostrzenie polityki pieniężnej ze strony Rezerwy Federalnej oraz spowolnienie chińskiej gospodarki, które wysunęło się na pierwszy plan w związku z dewaluacją juana, doprowadziły do gwałtownej wyprzedaży walut większości rynków wschodzących, zwłaszcza w krajach eksportowych. Do takich walut zaliczana jest także turecka lira.

SŁABE WYNIKI TRY

Rok 2015 był fatalny dla liry tureckiej (TRY), która straciła około 18% wartości i we wrześniu spadła do rekordowo niskiego poziomu wobec dolara amerykańskiego. W rezultacie, w zeszłym roku lira okazała się jedną z najsłabszych walut na świecie, a jej ogólna kondycja wskazuje, że jest również jedną z najbardziej niestabilnych walut rynków wschodzących.

W ciągu ostatnich miesięcy 2015 roku nastąpiła jednak nieznaczna poprawa w związku z dozą optymizmu politycznego oraz ponownym zwycięstwem rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w listopadowych wyborach

ZAWIROWANIA POLITYCZNE

Przez większą część 2015 roku na losie liry zaważała niepewność na arenie politycznej, zwłaszcza po czerwcowych wyborach, które zakończyły się zawieszeniem parlamentu. Partia AK uzyskała najsłabszy wynik od trzynastu lat, a w związku z brakiem umowy koalicyjnej prezydent był zmuszony rozpisać w sierpniu przyspieszone wybory. Kraj jest obecnie zaangażowany w ataki przeciwko Państwu Islamskiemu oraz Partii Pracujących Kurdystanu w Syrii i Iraku, gdzie w ostatnich miesiącach sytuacja uległa dodatkowemu zaognieniu.

Niemniej wyniki wyborów w listopadzie spowodowały znaczącą poprawę kursu waluty. Partia prezydenta Erdogana zdobyła większość parlamentarną, co pozwoliło wyeliminować znaczną część niepewności, która pojawiła się w prognozach politycznych 2015 roku.

NIEUCHRONNE PODWYŻKI STÓP

Bank Centralny Turcji podczas swojego ostatniego spotkania dotyczącego polityki pieniężnej w listopadzie pozostawił główną stopę procentową na niezmienionym poziomie. Od obniżki, która została przeprowadzona na początku roku, stopy procentowe są utrzymywane na poziomie 7,5%.

Tak jak się spodziewaliśmy, Bank Centralny Turcji w październiku wspomniał o możliwości zakończenia okresu luzowania polityki pieniężnej. Sądzimy, że w związku ze słabym kursem liry oraz wzrastającym tempem cen, bank centralny może być zmuszony do dopasowania podwyżek stóp procentowych zgodnie z działaniami Rezerwy Federalnej w stosunku dwa do jednego. Takie stanowisko najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie aż do znaczącej poprawy prognoz dotyczących inflacji.

KŁOPOTLIWA INFLACJA

Tempo wzrostu cen konsumpcyjnych rośnie od początku lata 2015 roku. W listopadzie osiągnęło niespodziewanie wysoką wartość 8,1%, która wynika także ze słabego kursu liry. Aktualnie poziom inflacji wyraźnie przewyższa poziom docelowy banku centralnego wynoszący 3-7%, zaś prognozy na koniec przyszłego roku uległy zwiększeniu do 5-8%. Co więcej, inflacja w Turcji utrzymuje się powyżej poziomu stóp procentowych (nawet jeśli tylko nieznacznie),co prowadzi do ujemnych stóp realnych. To nie wróży zbyt dobrze tureckiej walucie.

KORZYSTNE CZYNNIKI EKONOMICZNE

Optymizmem napawa jednak nieoczekiwanie silny wzrost gospodarczy w trzecim kwartale. Jego wysoki poziom znacznie przekroczył prognozowane wartości i stanowi najwyższe tempo wzrostu kwartalnego od ponad roku. Gospodarka rozwinęła się o 4,0% w ujęciu rocznym po okresie gwałtownego wzrostu inwestycji prywatnych.

Deficyt handlowy również zmniejszył się do najlepszego wyniku od sześciu lat. Jednak bilans obrotów bieżących pozostaje głęboko na minusie - w ubiegłym roku odnotowano deficyt na poziomie 5,7% PKB. Obecnie jakiekolwiek poprawy w tym zakresie są mało prawdopodobne, o ile nie wystąpią znaczące reformy strukturalne.

W JAKICH BARWACH RYSUJE SIĘ PRZYSZŁOŚĆ TRY?

Odzyskanie stabilności politycznej oraz poprawa warunków gospodarczych powinny doprowadzić do nieznacznego wzmocnienia kursu liry. Mimo to przewidujemy, że turecka gospodarka będzie utrzymywać się na słabym poziomie, a potrzeby finansowe kraju doprowadzą do długoterminowego obniżenia kursu waluty do dolara amerykańskiego.

Biorąc jednak pod uwagę rozszerzenie działań Europejskiego Banku Centralnego, które mają na celu łagodzenie skutków finansowych w krajach strefy euro, można spodziewać się umiarkowanego wzmocnienia TRY w stosunku do dużo słabszego euro.

Enrique Diaz - Alvarez,
Dyrektor ds. Oceny Ryzyka,
Ebury

Udostępnij artykuł: