Prognoza walutowa dla walut grupy G4

Finanse i gospodarka

Jak powszechnie przewidywano, na październikowym posiedzeniu w sprawie polityki monetarnej Rezerwa Federalna (FED) utrzymała referencyjną stopę procentową bez zmian.

Jak powszechnie przewidywano, na październikowym posiedzeniu w sprawie polityki monetarnej Rezerwa Federalna (FED) utrzymała referencyjną stopę procentową bez zmian.

Posiedzenie odbyło się bez większych niespodzianek, a za podwyżką stóp procentowych opowiedział się jedynie jeden członek komitetu.. Najistotniejszym elementem było jednak to, że FED zapowiada bardziej agresywną politykę podwyżek stóp procentowych niż spodziewał się rynek. Z komunikatu usunięto wcześniejsze oświadczenie dotyczące niekorzystnego wpływu sytuacji makroekonomicznej na świecie na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto "w celu ustalenia, czy podwyższenie poziomu zgodnego z założeniami na następnym posiedzeniu będzie właściwym krokiem, Federalny Komitet do spraw Otwartego Rynku (FOMC) przeprowadzi ocenę postępu - osiągniętego oraz oczekiwanego - realizacji celów maksymalnego zatrudnienia oraz dwuprocentowej inflacji", co wyraźnie wskazuje na możliwy wzrost stóp procentowych w grudniu. Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami dotyczącymi zależnego od danych gospodarczych wzrostu stóp procentowych o 0,25% na grudniowym posiedzeniu FOMC.

Z najnowszego sprawozdania na temat zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych opublikowanego w październiku wynika, że wyczekiwana przez FED poprawa sytuacji gospodarczej znacznie przewyższyła oczekiwania. Opublikowane sprawozdanie przedstawiło pozytywne dane we wszystkich sektorach.

W październiku liczba osób zatrudnionych w sektorach pozarolniczych, która jest wskaźnikiem tworzenia miejsc pracy netto w Stanach Zjednoczonych, wzrosła do 271 000, znacznie przekraczając przewidywane 180 000, a także znacznie przewyższając niemalże wszystkie wyniki w tym roku.

Co więcej, po raz pierwszy od siedmiu lat stopa bezrobocia spadła do poziomu 5%, który uznawany jest przez FED za bliski pełnemu zatrudnieniu, a średni poziom zarobków wzrósł o 2,5%, osiągając najwyższy poziom wzrostu od końca 2009 r.

WAŻNA DATA: 16 GRUDNIA

Jak powtarzamy od jakiegoś czasu, ostatnie imponujące dane ekonomiczne wskazują na to, że USA nie znajduje się już w sytuacji zagrożenia kryzysem finansowym, a zatem drastyczne środki podejmowane w sprawie polityki pieniężnej nie są już uzasadnione.

Rynek wydaje się akceptować działania FED, a wzrost prawdopodobieństwa grudniowej podwyżki stóp procentowych szacowany jest na około 70%. Uważamy, że powinno ono być jeszcze wyższe, a biorąc pod uwagę brak globalnego kryzysu finansowego, wydaje nam się, że w trakcie następnego posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw Otwartego Rynku, które odbędzie się 16 grudnia, Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

PROGNOZA DLA DOLARA

Ze względu na umocnienie się w ostatnim czasie dolara za sprawą znakomitych wyników opublikowanych w sprawozdaniu na temat zatrudnienia, zaktualizowaliśmy nasze prognozy krótkoterminowe dla tej waluty. Przewidujemy, że wartość dolara będzie nieznacznie wyższa niż początkowo zakładaliśmy.

Od dawna uważamy, że stopniowy wzrost stóp procentowych w USA powinien doprowadzić do trwałego umocnienia kursu dolara w stosunku do niemalże wszystkich głównych walut. Umocnienie dolara byłoby szczególnie widoczne w stosunku do euro z uwagi na działania Europejskiego Banku Centralnego (EBC), które w dalszym ciągu skierowane są na łagodzenie polityki pieniężnej.

Euro (EUR)

W ciągu ostatniego miesiąca Europejski Bank Centralny (EBC) wyraźnie wysunął na pierwszy plan różnice w postawach przyjmowanych w sprawie polityki pieniężnej w strefie euro oraz Stanach Zjednoczonych. Na ostatnim posiedzeniu Europejski Bank Centralny rozszerzył program luzowania ilościowego o 360 miliardów euro.

DRAGHI ZASKOCZYŁ

Ostatnie oświadczenia EBC w sprawie polityki pieniężnej, a także ogólne komentarze decydentów w ciągu ostatniego miesiąca, utrzymane były w bardzo łagodnym tonie. Prezes EBC Mario Draghi podkreślił znaczenie czynników ryzyka dla perspektyw wzrostu i inflacji przy stabilnym kursie euro, mającym wpływ na inflację bazową i prawdopodobnie będącym przyczyną utrzymywania się niskiej inflacji "w nieskończoność".

Jednak 3 grudnia EBC zadecydował o obniżeniu stopy procentowej z poziomu -0.2% do -0.3%. Draghi ogłosił także przedłużenie programu skupu europejskich aktywów do marca 2017 roku. Mario Draghi zawiódł rynki, które oczekiwały bardziej agresywnych ruchów po stronie banku centralnego.

NIEKORZYSTNE DANE GOSPODARCZE

Kolejny etap luzowania ilościowego jest odpowiedzią Europejskiego Banku Centralnego na coraz bardziej rozczarowujące wynikami gospodarcze w strefie euro. Nie udało się podwyższyć inflacji, która w październiku utrzymywała się na tym samym poziomie, pomimo rozszerzonego programu skupu aktywów.

Także spowodowane sytuacją w Chinach spowolnienie wzrostu gospodarczego na rynkach wschodzących przyczynia się do osłabienia produkcji przemysłowej w strefie euro, w tym szczególnie niepokojącego spadku niemieckiej produkcji.

Ponadto poziom wzrost koniunktury pozostaje umiarkowany, a wzrost gospodarczy w trzecim kwartale br. osiągnął niższy od spodziewanego poziom 0,3%

Funt brytyjski (GBP)

W wyniku zmiany tonu w komunikatach Banku Anglii na bardziej ‘gołębi’, funt uległ umiarkowanej deprecjacji w stosunku do dolara.

PRZEZORNOŚĆ KOMITETU POLITYKI MONETARNEJ

Na ostatnim listopadowym posiedzeniu komitet polityki monetarnej brytyjskiego banku centralnego (MPC) zaskoczył wszystkich swoją bierną postawą. Wyniki głosowania w sprawie podwyższenia stóp procentowych nie uległy zmianie, uzyskano proporcję głosów 8:1. Załączone sprawozdanie i raport kwartalny na temat inflacji były jednak bardzo powściągliwe, a o dużym znaczeniu czynników ryzyka pochodzących z zagranicy wspomniano w sprawozdaniu co najmniej czterokrotnie.

Jest to istotne, ponieważ brytyjski bank centralny wydaje się aktualnie bardziej skupiać na czynnikach zewnętrznych niż na popycie krajowym i rynku pracy w Wielkiej Brytanii.

OBAWY DOTYCZĄCE INFLACJI

Pozycja funta została również wyodrębniona jako trwały czynnik w zmniejszaniu presji inflacyjnej, która - według aktualnych prognoz - do drugiej połowy przyszłego roku nie przekroczy progu 1%. Od lutego inflacja utrzymuje się na poziomie plus/minus 0,1%.

Nie ulega wątpliwości, że decydenci obawiają się wpływu dalszego umacniania się pozycji funta na międzynarodową konkurencyjność brytyjskiej gospodarki, szczególnie w stosunku do strefy euro, która generuje ponad 40% całkowitego eksportu. Ponadto komitet pośrednio potwierdził prognozy rynkowe dotyczące podwyżek stóp procentowych w znacznie późniejszym terminie, sugerując, że nie spieszy się z decyzjami w sprawie rozpoczęcia zaostrzania polityki monetarnej.

POZYTYWNE CZYNNIKI GOSPODARCZE

Pomimo łagodnego tonu sygnałów ze strony decydentów gospodarka Wielkiej Brytanii wciąż przejawia oznaki solidnej koniunktury. Najnowsze główne wskaźniki aktywności finansowej PMI przekroczyły oczekiwany poziom, szczególnie w produkcji, co dobrze rokuje dla wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale.

Rynek pracy także utrzymuje się na zadowalającym poziomie, gdyż stopa bezrobocia nieoczekiwanie zmniejszyła się w ciągu trzech miesięcy, osiągając we wrześniu najniższy od siedmiu lat poziom 5,3%. Wzrost poziomu zarobków z wyłączeniem premii spadł minimalnie do 2,5%, chociaż z łatwością utrzymuje się on na wyższym poziomie niż inflacja bazowa (1,1%).

PROGNOZA DLA FUNTA

Ugodowa retoryka Banku Anglii doprowadziła jednak do zmiany naszych oczekiwań względem podwyższenia stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, przesuwając termin jego realizacji do trzeciego kwartału 2016 roku.

Oznacza to również, że obniżyliśmy nasze krótkoterminowe prognozy dotyczące wartości funta względem dolara, jednak wciąż oczekujemy długoterminowego umocnienia się funta w stosunku do euro.

Jen japoński (JPY)

Na ostatnim listopadowym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej Bank Japonii (BoJ) wstrzymał się od zwiększenia zakresu działań stymulujących gospodarkę, które już obecnie są zakrojone na szeroką skalę. Według analityków była to trudna decyzja. Wielu z nich (nie wyłączając nas) opowiedziało się za rozszerzeniem działań stymulacyjnych w obecnej sytuacji - malejącej inflacji i niskiego poziomu wzrostu gospodarczego.

KONTROWERSJE DOTYCZĄCE STABILNEJ POLITYKI

Rada Banku Japonii po raz kolejny, stosunkiem głosów 8:1, opowiedziała się za kontynuacją programu skupu aktywów na poziomie 80 miliardów jenów rocznie, a prezes Haruhiko Kuroda pozostaje optymistycznie nastawiony do obecnego programu stymulacyjnego, twierdząc, że przynosi on oczekiwane rezultaty.

Przedstawiciele władz ostatnio opowiedzieli się przeciwko podejmowaniu dodatkowych działań, a wielu z nich ostrzega, że ich skutkiem byłoby osłabienie japońskiego jena, co mogłoby zaszkodzić konsumentom. Jednak bank centralny Japonii podkreślił, że nie zawaha się wprowadzić zmian w polityce monetarnej w razie takiej potrzeby.

NIŻSZE OCZEKIWANIA WZGLĘDEM INFLACJI

Decydenci w znacznym stopniu obniżyli swoje oczekiwania dotyczące terminu, w którym stopa inflacji powróci do zamierzonego poziomu 2%. Prognozują oni, że stabilizacja inflacji na tym poziomie nastąpi w ciągu sześciu miesięcy do marca 2017 r., a nie - jak wcześniej przewidywano - do końca roku podatkowego 2016.

Inflacja w Japonii spadła jeszcze bardziej w wyniku utrzymania się bazowej stopy wzrostu cen na stałym poziomie we wrześniu, po raz pierwszy od dwu i pół roku. Dane te stanowią kolejny argument na rzecz podjęcia działań przez BoJ.

RECESJA TECHNICZNA

Sytuację pogarsza także fakt, że w trzecim kwartale br. w japońskiej gospodarce nastąpiła recesja techniczna. Doszło do niej już drugi raz w trakcie programu ożywienia gospodarczego "Abenomics" prowadzonego przez premiera Shinzo Abe.

Poziom gospodarki obniżył się o 0,8% w ujęciu rocznym, pomimo wysokiego poziomu wydatków konsumpcyjnych, które stanowią prawie dwie trzecie całkowitej produkcji.

WPŁYW NA POZYCJĘ JENA

Biorąc pod uwagę słabe wyniki gospodarcze, nadal oczekujemy, że BoJ wkrótce rozszerzy swój program skupu aktywów.

Rozbieżności z polityką monetarną Rezerwy Federalnej powinny doprowadzić do dalszej deprecjacji jena w stosunku do dolara w 2016 roku, aż do roku 2017. Jednak nawet złagodzenie wymogów polityki pieniężnej stosowane przez EBC powinno umożliwić umiarkowany wzrost jena w stosunku do euro.

Enrique Diaz - Alvarez,
Dyrektor ds. Oceny Ryzyka,
Ebury

Udostępnij artykuł: