Prognozy wskazują na wzrost inwestycji w branży budowlanej

Finanse i gospodarka

Firmy leasingowe są barometrem gospodarki. Najnowsze wyniki raportu Keralla Reserch w części wykonanej na zleceni EFL1 wskazują na progres w inwestycjach branży budowlanej. Z badań wynika, że 9,2 proc. badanych zamierza zainwestować w sprzęt budowlany korzystając z leasingu.

Firmy leasingowe są barometrem gospodarki. Najnowsze wyniki raportu Keralla Reserch w części wykonanej na zleceni EFL1 wskazują na progres w inwestycjach branży budowlanej. Z badań wynika, że 9,2 proc. badanych zamierza zainwestować w sprzęt budowlany korzystając z leasingu.

Sytuacja sektora budowlanego, szczególnie w małych i średnich firmach, jest trudna. Porównując najnowsze wyniki Skanera MŚP, kwartał do kwartału, wzrost finasowania sprzętu budowlanego leasingiem może napawać optymizmem. W III kwartale 2013 roku wynosił on bowiem 0 proc.

Inwestycje przedsiębiorców w III kwartale 2014

Inwestycje przedsiębiorców w sprzęt budowlany, są proporcjonalnie niewielkie w porównaniu z pozostałymi badanymi przez instytut obszarami. Firmy zainteresowane leasingiem w tym kwartale planują sfinansować zakup samochodu osobowego (35,5 proc.), maszyn i urządzeń (27,6 proc.) oraz innych środków transportu (27,6 proc.). "Cieszy nas większe zainteresowanie przedsiębiorców finansowaniem sprzętu budowlanego. Dla EFL rynek maszyn i urządzeń był zawsze ważnym kierunkiem rozwoju. Pomimo kryzysu i widocznego spadku obrotów w tym segmencie, w dalszym ciągu udział maszyn budowlanych w szerszym portfelu leasingowanych maszyn EFL sięga 23 proc. Z części raportu "Skaner MŚP" przygotowanego na zleceni EFL wynika, że spada chęć przedsiębiorców do inwestowania. Ważne jest jednak to, że zamiary inwestycyjne deklarują wszyscy badani, niezależnie od wielkości firmy. Postrzeganie dostępności leasingu wśród przedsiębiorców znów wypadło lepiej niż w poprzednim kwartale, a zainteresowanie tą formą finansowania rośnie kolejny kwartał z rzędu - mówi Radosław Kuczyński prezes EFL.

Przedsiębiorcy niezmiennie inwestują głównie wykorzystując środki własne. W tym kwartale skorzysta z nich 84,2 proc. badanych. Drugim, najważniejszym źródłem finansowania inwestycji jest leasing. 25,6 proc. ankietowanych wskazuje go jako drugą w kolejności formę finansowania.

Deflacja przeszkadza przedsiębiorcom

Z raportu wykonanego przez Instytut Keralla Research2 wynika, że zapowiadane pozytywne nastroje w II kwartale br. wśród przedsiębiorców mocno przygasły. Właściciele MŚP głównie narzekają na niskie ceny produktów. Firmy skupione na sprzedaży krajowej mocno odczuwają spadające ceny towarów. Deflacja może być jednak nadzieją dla niektórych sektorów, np. budownictwa. Ceny materiałów budowlanych są bowiem teraz na poziomie tych z 2006 roku. Aktualnie odsetek badanych przez Instytut Keralla Research, którzy wskazują na pozytywny kierunek w polskiej gospodarce wynosi 16,5 proc. i spada. W dół idą również prognozy przedsiębiorców dotyczące sytuacji gospodarczej kraju w III kwartale 2014 roku. Kwartał temu 27 proc. przedsiębiorców spodziewało się dobrego scenariusza wydarzeń ekonomicznych, dziś jest ich tylko 19,7 proc.

Ekonomiści uspokajają

Analitycy NBP twierdzą, że sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw stopniowo się poprawia. Prognozy na III kw.3 br. są nieco bardziej optymistyczne niż na II kw. Wyniki badania rocznego przeprowadzonego na wiosnę br. przez NBP pokazały wyraźny wzrost optymizmu ocen sytuacji w kraju. Z prognoz na kolejne 12 miesięcy wynika, że w 2015 r. kondycja w kraju powinna się dalej poprawiać. Ekonomiści zwracają uwagę na fakt, że nie widać przy tym bezpośredniego negatywnego wpływu kryzysu rosyjsko-ukraińskiego zarówno na ocenę sytuacji, jak i na perspektywy rozwoju polskiej gospodarki.

Wskaźniki KERNA, Index ZAIR

Wskaźnik nastrojów KERNA, wyrażający ocenę własnej firmy oraz kondycji gospodarki, wyniósł 55,49 pkt na minusie, co w porównaniu do poprzedniego kwartału oznacza spadek o 10,03 pkt. Największy wpływ na spadek KERNA ma tym razem przekonanie firm, że trzeci kwartał będzie taki sam lub nawet gorszy, niż poprzedni.

Index ZAIR, obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez MŚP, w tej edycji badania wyniósł 66,7 pkt. na minusie, co oznacza słabszą niż w poprzednim kwartale skłonność do inwestycji deklarowaną przez MŚP w stosunku do poprzedniego kwartału. Aktualny odczyt tego wskaźnika pokazuje, że przedsiębiorcy utrzymują inwestycje, choć ich podejście jest bardzo zachowawcze.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

(1) Badania Skaner MŚP Instytut Keralla Research, wyniki za III kwartał, lipiec 2014, pytania na zlecanie EFL, finansowanie zewnętrzne, inwestycje MSP w III kwartale
(2) Skaner MŚP Instytut Keralla Reserch, nastroje gospodarcze MŚP; III kwartał lipiec 2014
(3) Szybki Monitoring NBP; Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu  koniunktury w II kw. 2014 r. oraz prognoz  na III kw. 2014 r.

Udostępnij artykuł: