Program Ambasador Banku BNP Paribas

Bankowość

W październiku ruszył Program Ambasador Banku BNP Paribas skierowany do najlepszych studentów zainteresowanych branżą bankową. 12 ambasadorów będzie reprezentowało i promowało działania banku na uczelniach. W zamian za to studenci będą mieli okazję m.in. poznać firmę oraz wziąć udział w projektach i warsztatach z różnych dziedzin.

W październiku ruszył Program Ambasador Banku BNP Paribas skierowany do najlepszych studentów zainteresowanych branżą bankową. 12 ambasadorów będzie reprezentowało i promowało działania banku na uczelniach. W zamian za to studenci będą mieli okazję m.in. poznać firmę oraz wziąć udział w projektach i warsztatach z różnych dziedzin.

W ramach Programu Ambasador 12 studentów z całej Polski przez 8 miesięcy będzie reprezentowało BNP Paribas na swoich uczelniach. Będą oni wspierali bank w działaniach wizerunkowych, opracowywali autorskie strategie promocji BNP Paribas Banku wśród studentów czy przygotowywali panele dyskusyjne, warsztaty i spotkania. Do ich zadań będzie także należało komunikowanie projektów skierowanych do studentów, np. międzynarodowej gry biznesowej Ace Manager organizowanej przez BNP Paribas. W realizacji misji ambasadorowie mogą liczyć na pomoc pracowników Departamentu Planowania i Rozwoju Kariery, a także Departamentu Komunikacji Marketingowej, Korporacyjnej i PR.

Pełnienie funkcji ambasadora umożliwi studentom m.in. udział w warsztatach w centrali banku, zapoznanie się z jego działalnością, organizowanie wydarzeń promocyjnych czy zdobycie doświadczenia w realizacji projektów z zakresu employer brandingu. Studenci będą też mogli uczestniczyć w sesji Development Center i rozmowie rekrutacyjnej z indywidualną informacją zwrotną. Na koniec otrzymają certyfikat poświadczający odbycie programu.

- Udział w Programie Ambasador może być pierwszym krokiem do kariery w finansach, a uczestnictwo w projekcie wiąże się z wieloma korzyściami dla studentów. Jest to przede wszystkim szansa zdobycia doświadczenia odmiennego od standardowych działań i projektów podejmowanych w ramach zajęć na uczelni. Już na początku swojej drogi zawodowej studenci są współodpowiedzialni za tworzenie wizerunku marki oraz realizację samodzielnych, kreatywnych projektów. Program Ambasador umożliwia również zbudowanie sieci kontaktów na przyszłość - mówi Anna Sawczuk z Departamentu Rozwoju i Planowania Kariery w BNP Paribas Banku Polska, koordynująca Program Ambasador. - Dodatkowo, najbardziej efektywny i zaangażowany ambasador będzie miał możliwość odbycia płatnych praktyk w naszym banku - dodaje Anna Sawczuk.

Pod koniec października odbyły się pierwsze warsztaty dla ambasadorów w centrali banku w Warszawie.

Więcej informacji na stronie http://www.bnpparibas.pl/kariera/program-ambasador.asp.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska

Udostępnij artykuł: