Program Energia Plus: do rozdysponowania 1,3 mld zł, wnioski od 1 października

ESG

Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o wsparcie z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia Plus" od 1 października br. W naborze na zmienionych zasadach do rozdysponowania jest 1,3 mld zł, poinformowało Ministerstwo Klimatu.

Dym lecący z kominów
Fot. stock.adobe.com/OlgaKorica

Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o wsparcie z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia Plus" od 1 października br. W naborze na zmienionych zasadach do rozdysponowania jest 1,3 mld zł, poinformowało Ministerstwo Klimatu.

#Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o wsparcie z programu @NFOSiGW #EnergiaPlus od 1 października @MinKlimatu

W zmienionym programie "Energia Plus" minimalna wysokość kwoty pożyczki została zmniejszona z 1 mln zł do 0,5 mln zł, przyjęto niższe oprocentowanie (tj. WIBOR 3m + 50 pkt nie mniej niż 1,5% zamiast 2%), wprowadzono też możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10%, nie więcej niż 1 mln zł.

Możliwość składania wniosków w formie elektronicznej

Ponadto rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. Wnioskodawcy będą mieli możliwość składania wniosków w formie elektronicznej.

Czytaj także: Nowelizacja programu Czyste Powietrze: pożyczki na preferencyjnych warunkach, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków >>>

W tym naborze preferowane będą przedsięwzięcia, dotyczące m.in.: budowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w 2015/2193 z 25 listopada 2015 r.. Zgłaszać można także projekty służące poprawie jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW oraz projektów mających na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Przyjmowanie wniosków w I naborze zostało skrócone do 28 września br., ale wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski – i jednocześnie: nie rozpoczęli jeszcze realizacji przedsięwzięcia, nie zostały zatwierdzone przez organy statutowe NFOŚiGW warunki dofinansowania na realizowane przedsięwzięcie oraz nie została zawarta umowa o dofinansowanie – mogą ubiegać się o przeniesienie swojego wniosku do II naboru, z prawem do zmodyfikowania i dostosowania do warunków programu dla tego właśnie naboru, ale bez zmian zakresu rzeczowego projektu, podano także.

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko

Celem programu „Energia Plus" jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, przez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Program oferuje wsparcie z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz modernizacji czy rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: