Program Inwestycyjny: nowy produkt finansowy w ofercie Banku Millennium

Z rynku

Bank Millennium wprowadził do oferty Program Inwestycyjny Millennium – to nowy produkt finansowy umożliwiający inwestowanie na międzynarodowych rynkach kapitałowych, przygotowany z myślą o różnych stylach i preferencjach inwestycyjnych klientów.

Oddział Banku Millennium
Fot. Bank Millennium

Bank Millennium wprowadził do oferty Program Inwestycyjny Millennium – to nowy produkt finansowy umożliwiający inwestowanie na międzynarodowych rynkach kapitałowych, przygotowany z myślą o różnych stylach i preferencjach inwestycyjnych klientów.

#BankMillennium wprowadził do oferty Program Inwestycyjny Millennium umożliwiający inwestowanie na międzynarodowych rynkach kapitałowych @BankMillennium

Najważniejsze cechy Programu Inwestycyjnego Millennium:
  • 500 zł wystarczy, by zacząć inwestować,
  • 0 zł za otwarcie, wpłaty i prowadzenie Programu,
  • Trzy gotowe plany do wyboru,
  • Dostęp do zainwestowanych środków w dowolnym momencie,
  • Możliwość stałej kontroli inwestycji w systemie bankowości internetowej Millenet,
  • Po 2 latach inwestycji brak opłat za wypłatę środków.

- W ramach Programu klient decyduje się na jeden z trzech planów modelowych, opartych o fundusze inwestycyjne Millennium TFI, które różnią się od siebie poziomem ryzyka i wysokością potencjalnych zysków. Dzięki przejrzystej konstrukcji Programu, można w łatwy sposób wybrać plan dopasowany do swojego stylu inwestycyjnego – mówi Krzysztof Kamiński, Członek Zarządu Millennium TFI.

Ułatwienie klientom wejścia do świata inwestycji

- Chcemy ułatwiać klientom nie tylko wejście do świata inwestycji, ale także dostarczać narzędzia do wygodnego poruszania się w nim. Program Inwestycyjny Millennium to rozwiązanie zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących inwestorów. Każdy może zdecydować, jak często i ile będzie inwestował w ramach wybranej przez siebie strategii - mówi Piotr Rapińczuk, kierujący Wydziałem Produktów i Procesów Inwestycyjnych w Banku Millennium.

Trzy gotowe strategie inwestycyjne

Klienci mogą wybierać spośród trzech gotowych strategii inwestycyjnych:1. Plan Stabilny - stworzony z myślą o osobach, które chcą osiągnąć zyski nieco wyższe niż na standardowej lokacie, przy zachowaniu stosunkowo niskiego ryzyka. Do planu zostały wybrane subfundusze, inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne). Subfundusze w Planie Stabilnym charakteryzują się najniższym poziomem ryzyka inwestycyjnego.2. Plan Umiarkowany - stworzony z myślą o osobach, które w dłuższym terminie oczekują systematycznego wzrostu wartości inwestycji i akceptują wyższe ryzyko niż w Planie Stabilnym. Do planu zostały wybrane subfundusze inwestujące w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne), akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Subfundusze w Planie Umiarkowanym charakteryzują się zróżnicowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego.3. Plan Dynamiczny - stworzony z myślą o osobach, które w dłuższym terminie oczekują potencjalnie wysokich wyników inwestycji i akceptują znaczne wahania wartości inwestycji. Do planu zostały wybrane subfundusze inwestujące w akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Subfundusze w Planie Dynamicznym charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka.Dostępne w planach subfundusze Millennium TFI lokują swoje aktywa w instrumenty rynków kapitałowych, takie jak akcje polskich i globalnych spółek czy obligacje skarbowe lub korporacyjne. Odpowiednie ich połączenie w ramach planów zaspokaja pełne spektrum potrzeb pod względem oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego oraz zapewnia możliwość dywersyfikacji poprzez inwestycje na różnych rynkach.
Źródło: Bank Millennium
Udostępnij artykuł: