Program „Maluch” – dotacje przyznane

Samorząd

Program "Maluch" to projekt, który ma służyć wsparciu gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Resort pracy wyłonił 67 ofert, którym przyznane zostaną dotacje na łączną kwotę 20 558 986 zł.

Program "Maluch" to projekt, który ma służyć wsparciu gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Resort pracy wyłonił 67 ofert, którym przyznane zostaną dotacje na łączną kwotę 20 558 986 zł.

Oferty złożyło 49 gmin z 15 województw - 30 gmin miejskich, 6 wiejsko-miejskich i 13 gmin wiejskich. Wśród wyłonionych beneficjentów jest 7 projektów, które są kontynuacją inicjatyw z zeszłego roku.

Oferty zakładają powstanie ogółem 2506 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Najwięcej ofert i miejsc zgłosiły: Warszawa - 5 ofert, 368 miejsc, Wałbrzych - 4 oferty, 225 miejsc, Kraków - 4 oferty, 115 miejsc.

Termin zgłaszania ofert do drugiej tury programu "Maluch" mija 15 czerwca 2012 roku.

Udostępnij artykuł: