Program „Mieszkanie dla Młodych” przyjęty przez Sejm

Komentarze ekspertów

W piątek 27 września Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, jednocześnie przekazując ją do rozpatrzenia przez Senat. Program ma działać w latach 2014 - 2018, a kwota przeznaczona na jego realizację to 3.553 mln zł.

Ostatecznie wparcie państwa ma polegać na dofinansowaniu wkładu własnego osobom kupującym pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym bądź budującym je w systemie gospodarczym. Wiek nabywcy nie może przekraczać 35 lat. Rodziny bezdzietne oraz single w ramach Programu otrzymają dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji. W przypadku rodzin posiadających co najmniej jedno dziecko dopłata zostaje powiększona o 5%, dając razem 15%. Rodziny, w których liczba dzieci zwiększy się o trzecie bądź kolejne dziecko w ciągu pięciu lat od momentu zakupu mieszkania, będą mogły otrzymać dodatkowe 5% dopłaty.

Powierzchnia użytkowa mieszkania kwalifikującego się do Programu może wynieść maksymalnie 75m2, jednak wsparcie państwa dotyczy wtedy kwoty odpowiadającej wartości 50m2 powierzchni. W ten sam sposób wygląda dopłata w przypadku domu jednorodzinnego, jednak jego powierzchnia nie może przekroczyć 100m2. W ramach tego wymogu rodziny wychowujące przynajmniej trójkę dzieci mogą nabyć mieszkania lub dom o maksymalnej wielkości większej o 10m2 od ustalonych limitów.

„Systemem pomocy państwa objęta została także budowa pierwszego mieszkania w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. Po zakończeniu obowiązywania ustawy uprawniającej do ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, z zachowaniem praw nabytych do dokonywania odliczeń w kolejnych latach, prawo do zwrotu takich wydatków nadal zachowają młodzi ludzie budujący swoje pierwsze mieszkanie (dom jednorodzinny lub – w wyniku nadbudowy lub przebudowy budynku – również lokal mieszkalny).”*

*źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, www.transport.gov.pl

 

Barbara Bugaj
Analityk Rynku Nieruchomości
Dział Badań i Analiz Rynku Nieruchomości Centrum AMRON

Udostępnij artykuł: