Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Spotkanie koordynatorów i wykładowców programu

NZB 2016/01

Co wydarzyło się w programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem przez ostatnie miesiące? W jakim kierunku rozwijać się będzie wspólne edukacyjne przedsięwzięcie biznesu i szkolnictwa wyższego, jakie role przypadną poszczególnym jego uczestnikom? Perspektywy na kolejne miesiące omawiano podczas spotkania Koordynatorów i Wykładowców programu NZB, które odbyło się pod koniec ub.r.

Karol Materna

– Niełatwo prognozować i wyznaczać trendy – tymi słowami, wpisującymi się w przekraczający najbardziej optymistyczne prognozy rozwój polskiej bankowości na przestrzeni ostatnich 25 lat, rozpoczął swe wystąpienie prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. To właśnie bankowość zapoczątkowała przemiany gospodarcze nad Wisłą. Już w 1983 r., a więc na sześć lat przed oficjalnym odejściem od gospodarki centralnie planowanej, pojawiły się założenia reformy polskiego sektora finansowego. Dziś polska bankowość to 27 mln rachunków dostępnych przez internet i 15 mln klientów korzystających na co dzień z elektronicznych serwisów transakcyjnych. To ubankowienie na poziomie 80 proc. i jeden z najnowocześniejszych systemów płatniczo-rozliczeniowych w skali globalnej. To wreszcie bardzo niski poziom kredytów zagrożonych – na poziomie 7-8 proc. całego portfela, podczas gdy jeszcze 23 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: