Program Rodzina 500+: nienależnie pobrane środki trzeba zwrócić

Finanse osobiste

Kwota nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ wyniosła 47,3 mln zł na koniec 2017 r., co stanowiło 0,2% poniesionych w 2017 r. wydatków z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (23,17 mld zł), poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ręka trzymające banknoty dwudziestozłotowe
Fot. Pixabay.com

Kwota nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ wyniosła 47,3 mln zł na koniec 2017 r., co stanowiło 0,2% poniesionych w 2017 r. wydatków z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (23,17 mld zł), poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kwota nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu #500+ wyniosła 47,3 mln zł na koniec 2017 r. #500plus #Rodzina500Plus @MRPiPS_GOV_PL

Znaczący wzrost zarówno stanu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, jak i kwot odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zaobserwowano w miesiącach bliskich nowemu okresowi świadczeniowemu, podano w komunikacie."Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci osoba, która nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze 500+, jest obowiązana do jego zwrotu. Co do zasady, od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 25 ust. 3 ww. ustawy). Natomiast w przypadku braku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, podlegają one egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji" - czytamy w komunikacie.

Można porozumieć się z gminą w kwestii formy zwrotu 

Istnieje także możliwość porozumienia się z gminą w kwestii formy zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy z programu Rodzina 500+. Zwrot świadczeń może być rozłożony na raty lub potrącany z bieżących wypłat z programu 500+. W szczególnych sytuacjach gmina może całkowicie umorzyć zwrot świadczeń, podano również."Najwięcej spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wynika z niepoinformowania organu gminnego, który wypłaca świadczenie wychowawcze, o zmianie sytuacji rodzinnej lub dochodowej. Należy bowiem przypomnieć, że w przypadku wystąpienia w rodzinie zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, takich jak na przykład podjęcie zatrudnienia przez członka rodziny czy zmiana liczby członków rodziny, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ gminny" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: