Program Rodzina 500+ w Bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej

Bankowość

Klientom Banków Spółdzielczych SGB i SGB-Banku S.A. już wkrótce udostępniona zostanie możliwość składania wniosków o świadczenie w ramach Programu Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

W dniu 15 marca 2016 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Bankami, które zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie składania wniosków o świadczenia z programu Rodzina 500+. Wśród nich jest SGB-Bank S.A. reprezentujący zrzeszone Banki Spółdzielcze, który jako bank zrzeszający, prowadzi obecnie prace dotyczące integracji systemów Banków Grupy. W tym celu wdrażane jest centralne rozwiązanie zrzeszeniowe zapewniające obsługę wniosków w ramach Programu Rodzina 500+.

W ramach rozwiązania zrzeszeniowego, klienci korzystający z bankowości elektronicznej będą mogli samodzielnie wypełnić formularz wniosku o świadczenie oraz wysłać wypełniony wniosek, bez konieczności wychodzenia 
z domu. Po wpłynięciu wniosku do Ministerstwa, będzie on przekazywany do lokalnych urzędów, które odpowiadać będą za merytoryczne rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie decyzji o przyznaniu lub odrzuceniu świadczenia. SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB będą pośredniczyć w przekazaniu wniosku oraz wymianie informacji między klientem a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Dokładamy wszelkich starań, aby usługa dotycząca obsługi Programu Rodzina 500+ została przygotowana szybko, ale dokładnie, tak aby była przyjazna dla klientów Spółdzielczej Grupy Bankowej. – mówi Robert Tórz, p.o. Dyrektora Departamentu Produktów Bankowych i Procedur w SGB-Banku S.A. – Kolejny raz pokazujemy, iż Banki Spółdzielcze są istotnym elementem sektora bankowego w obszarze wdrażania nowych technologii – dodaje Robert Tórz.

Marcin Kotus  
SGB-Bank S.A.

Udostępnij artykuł: