Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl: lipiec-sierpień 2014

NBS 2014/07-08

PRIORYTET: MODERNIZACJA Polska zabiega w Brukseli o dodatkowe 200 mln euro na działania w ramach "modernizacji gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013. ARiMR podpisała z rolnikami 63,7 tys. umów o przyznanie na ten cel pomocy unijnej w łącznej wysokości 7,77 mld zł. Pozostało nierozpatrzonych ok. 16 tys. wniosków inwestycyjnych. W PROW 2014-2020 na przedsięwzięcia modernizacyjne przeznaczono ponad 7 mld euro, w tym modernizację gospodarstw 2,8 mld euro. O dotacje mogą starać się rolnicy, których gospodarstwa uzyskają wielkość ekonomiczną od 6 do 250 tys. euro. Jeden beneficjent otrzyma do 3 mln zł, natomiast grupa producencka do 15 mln zł.

PRIORYTET: MODERNIZACJA Polska zabiega w Brukseli o dodatkowe 200 mln euro na działania w ramach "modernizacji gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013. ARiMR podpisała z rolnikami 63,7 tys. umów o przyznanie na ten cel pomocy unijnej w łącznej wysokości 7,77 mld zł. Pozostało nierozpatrzonych ok. 16 tys. wniosków inwestycyjnych. W PROW 2014-2020 na przedsięwzięcia modernizacyjne przeznaczono ponad 7 mld euro, w tym modernizację gospodarstw 2,8 mld euro. O dotacje mogą starać się rolnicy, których gospodarstwa uzyskają wielkość ekonomiczną od 6 do 250 tys. euro. Jeden beneficjent otrzyma do 3 mln zł, natomiast grupa producencka do 15 mln zł.

UPRAWA ŚRODOWISKA

ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie „zalesiania gruntów rolnych”. Maksymalny obszar, który może zalesić rolnik wynosi 100 ha. Dotacja może być przyznana jednorazowo po posadzeniu lasu w wysokości od 4160 zł/ha do 6260 zł/ha i zależy m.in. od proporcji gatunków drzew iglastych i liściastych oraz ukształtowania terenu. Drugim rodzajem wsparcia jest premia pielęgnacyjna. Otrzymują ją rolnicy przez kolejne pięć lat w kwocie od 970 zł/ha do 1360 zł/ha. Alternatywnie możliwe jest uzyskanie premii zalesieniowej – 1580 zł/ha przez 15 lat. Uprawnione do niej są osoby, które udokumentują że 25 proc. ich dochodów pochodzi z działalności rolniczej.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

Komisja Europejska zatwierdziła umowę partnerstwa w zakresie strategii wykorzystania przez Polskę 119,5 mld euro z budżetu na lata 2014- 2020. Gros (82,5 mld euro) to środki z polityki spójności. 32,1 mld euro dostaniemy z koperty wspólnej polityki rolnej, pozostałe 5 mld euro to m.in. pieniądze na programy Erasmus i Horyzont 2020. Dokument stanowi, iż w ramach polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich trafi 5,2 mld euro, w tym na reorientację zawodową rolników 1,5 mld euro, rewitalizację infrastruktury 2 mld euro oraz inwestycje wodno-kanalizacyjne i przeciwpowodziowe 1,7 mld euro. Budżet PROW to 13,513 mld euro, w tym środki krajowe 4,915 mld euro (36,37 proc).

Od momentu akcesji do UE w maju 2004 r. do grudnia 2013 r. uzyskaliśmy z Brukseli 92,4 mld euro. Głównym źródłem transferów były środki polityki spójności i wspólnej polityki rolnej (łącznie 95 proc.), dzięki którym zrealizowano 182 tys. projektów przy dofinansowaniu w wysokości 326,5 mld zł. W 2004 r. polscy rolnicy otrzymali 6,5 mld zł dopłat ze środków unijnych i krajowych, zaś w 2013 r. było to już 14,2 mld zł. Z analiz IERiGŻ wynika, że gospodarstwa domowe rolników inwestycyjnie aktywnych mają w dyspozycji więcej pieniędzy na konsumpcję niż gospodarstwa pracowników najemnych czy też drobnych przedsiębiorców. W latach 2003-2013 średni dochód rozporządzalny w rolnictwie wzrósł nominalnie o 152 proc., natomiast pracowników o 73 proc.

ARIMR: TRANSFERY NA KONTA

Do 6 czerwca ponad 1,35 mln rolników złożyło w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2014 r. Prawie 20 tys. gospodarzy z tytułu opóźnień dostanie mniejsze dopłaty. O dofinansowanie upraw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) wnioskowało 717 tys. rolników (ponad 98 proc. w stosunku do 2013 r.), zaś o płatności rolnośrodowiskowe 111 tys. osób (92,6 proc.). W latach 2014-2020 do programu ONW, z którego korzysta 55 proc. polskich rolników trafi rekordowo duża kwota 2,5 mld euro. Od 2014 r. pomoc ta wzrosła z 7,5 do 10 tys. euro na gospodarstwo na trzy lata.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: