Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl maj 2014

NBS 2014/05

UROSŁA NAM BRUKSELKA MRiRW podało, że Polska wykorzystała 200 mld zł, tj. ponad 80 proc. środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nadal jednak opóźnione są płatności w tzw. w zadaniach delegowanych (ok. 52 proc.), za które odpowiadają marszałkowie województw. Ocenia się, że od 2004 r., tj. od akcesji do struktur unijnych, Polska uzyskała netto ponad 52 mld euro. Dla porównania: Niemcy, które są największym płatnikiem netto, w tym samym okresie odprowadziły do kasy UE netto 90,6 mld euro. Do 2020 r. tylko z tytułu dopłat bezpośrednich do polskich rolników trafi 23,7 mld euro.

ARIMR: TRANSFERY NA KONTA

Do 30 czerwca br. na kontach bankowych rolników znajdzie się 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2013 r. ARiMR zakończyła już przyjmowanie nowych wniosków o przyznanie tych dopłat w 2014 r. Rolnicy, którzy złożą swoje aplikacje po terminie, ale nie później niż do 9 czerwca br., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Tegoroczny nabór wniosków jest 11. z kolei, pierwszy został przeprowadzony w 2004 r. Na realizację nowych płatności ARiMR ma ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymalna stawka to ok. 219,87 euro na 1 hektar.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: