Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Unijne płatności.pl – marzec 2015

NBS 2015/03

ETO - DOTACJE SĄ MARNOWANE: Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że w latach 2011-2013 średni poziom błędu w wydatkach na programy rozwojowe obszarów wiejskich wynosił 8,2 proc., a więc był ponad czterokrotnie wyższy niż próg istotności. Oznacza to, że co 12 złotówka wydana w PROW 2007-2013 mogła zostać zmarnowana. ETO ocenia, że poziom błędu w dwóch trzecich był związany z działaniami inwestycyjnymi (głównie z dotacjami na zakup maszyn rolniczych i urządzeń w firmach przetwórstwa spożywczego), a w jednej trzeciej ze wsparciem obszarowym. W okresie programowania budżetu 2007-2013 państwa członkowskie UE przeznaczyły ponad 150 mld euro na politykę rozwoju obszarów wiejskich, przy czym kwotę tę w niemalże równych częściach podzielono na działania inwestycyjne i pomoc obszarową.

TRANSFER NA KONTA

ARiMR przekazała 10,9 mld zł na konta bankowe 1,2 mln rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2014 r. Aplikacje o płatności złożyło 1,353 mln gospodarstw, do 30 czerwca 2015 r. agencja wypłaci z tego tytułu 14,2 mld zł. Pierwsi dopłaty bezpośrednie otrzymali rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiego embarga, spowodowane afrykańskim pomorem świń, czy też w ich gospodarstwach powstały szkody wynikające z klęsk żywiołowych. W ramach dopłat wyrównawczych ONW do 648,5 tys. rolników trafiło 1,18 mld zł, o przyznanie tego wsparcia ubiega się 736 tys. gospodarstw, ARiMR ma do rozdysponowania 1,37 mld zł. Płatności ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: