Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijne płatności.pl styczeń 2012

NBS 2012/01

TRANSFERY Z BUDŻETU W budżecie 2012 r. na rolnictwo przeznaczono 49 mld 728 mln zł, czyli 3,52 proc. wydatków ogółem (rok wcześniej udział ten był wyższy i wynosił 4,04 proc.). Ponadto rząd dopłaci 1 mld 34 mln zł do pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie PROW 2007-2013 (nominalnie aż o 16,6 proc. mniej niż rok temu). W ramach tzw. pomocy krajowej ARiMR przekazała w 2011 r. około 750 mln zł dopłat do akcji kredytowej w rolnictwie, którą prowadzą głównie banki spółdzielcze. Całkowita kwota, jaką agencja przekazała beneficjentom od początku swojego istnienia z budżetu krajowego, wynosi już 18 mld zł.

TRANSFERY Z BUDŻETU W budżecie 2012 r. na rolnictwo przeznaczono 49 mld 728 mln zł, czyli 3,52 proc. wydatków ogółem (rok wcześniej udział ten był wyższy i wynosił 4,04 proc.). Ponadto rząd dopłaci 1 mld 34 mln zł do pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie PROW 2007-2013 (nominalnie aż o 16,6 proc. mniej niż rok temu). W ramach tzw. pomocy krajowej ARiMR przekazała w 2011 r. około 750 mln zł dopłat do akcji kredytowej w rolnictwie, którą prowadzą głównie banki spółdzielcze. Całkowita kwota, jaką agencja przekazała beneficjentom od początku swojego istnienia z budżetu krajowego, wynosi już 18 mld zł.

REKORDOWE GRANTY

W 2011 r. ARiMR wypłaciła beneficjentom rekordową kwotę 25,5 mld zł. Najwięcej, bo 13 mld zł trafiło do rolników z dopłat bezpośrednich (8,36 mld zł za 2010 r.). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansował inwestycje rolników i przedsiębiorców grantami o wartości 10 mld zł. Łączna kwota wypłat zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013 osiągnęła pułap blisko 30 mld zł. Oznacza to zakontraktowanie już ponad 90 proc. całego budżetu PROW 2007-2013, wynoszącego około 75 mld zł. Zdaniem ekspertów limity dostępnych środków zostaną w pełni wykorzystane, zwłaszcza że wsparcie ARiMR w ramach rent strukturalnych, programu rolnośrodowiskowego, zalesiania gruntów czy grup producenckich będzie wypłacane przez kilka lub nawet kilkanaście kolejnych lat.

DOPŁATY NA KONTACH

Do 30 czerwca br. ARiMR przekaże na konta rolników 14,3 miliarda zł tytułem dopłat bezpośrednich (80 proc. z Brukseli, 20 proc. z budżetu krajowego). W 2011 r. agencja wypłaciła ponad 4,6 mld zł dla 590 tys. rolników (ok. 45 proc. uprawnionych). Podstawowa stawka wynosi 710 zł/ha, a np. producent zbóż, któremu przysługuje też tzw. płatność uzupełniająca, dostanie 985 zł za hektar. Wnioski złożyło 1 mln 282 tys. rolników. Agencja przekazuje również dopłaty do gospodarstw na terenach niekorzystnych rolniczo (tzw. ONW). O wsparcie ubiega się ponad 700 tys. rolników, do końca 2011 r. na ich rachunki bankowe trafiło 919 mln zł. ARiMR dysponuje limitem ONW w wysokości 1,3 mld zł.

RYBKA LUBI PŁYWAĆ… W EURO

Ponad 700 mln zł trafiło w ubiegłym roku do beneficjentów Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. W sumie od początku tego programu ARiMR wypłaciła ponad 1,3 mld zł, a kolejne blisko 700 mln zł jest zakontraktowane poprzez zawarte umowy czy wydane decyzje o przyznaniu pomocy. Tak więc całkowity budżet PO RYBY w części realizowanej przez ARiMR jest już wykorzystany w ponad 77 proc.

 

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: