Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2012/10

MODERNIZACYJNE OSTATKI ARiMR uruchomi nowy nabór wniosków do PROW "Modernizacja gospodarstw", program obejmie m.in. woj. podkarpackie, które nie wykorzystało jeszcze dostępnych środków. Pomoc będzie przyznawana w zależności od liczy punktów, jaką uzyska wniosek. Oceniane będą dwa aspekty - wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU (jedno ESU=1200 euro) oraz czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto. Dodatkowe punkty zdobędą aplikacje osób wspólnie wnioskujących o zakup nowych maszyn i urządzeń w celu ich zespołowego używania (tzw. WUM - wspólne użytkowanie maszyn). Na "Modernizację gospodarstw" w PROW 2007-2013 przewidziano 8,5 mld zł. W poprzednich naborach rolnicy złożyli do ARiMR 78 tys. wniosków, a 90 proc. z nich zostało pozytywnie rozpatrzone

NIŻSZY KURS, CIEŃSZA KOPERTA

Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym zostaną przeliczone i wypłacone dopłaty bezpośrednie za 2011 r. Kurs jest o 6,84 proc. niższy od wyznaczonego przed rokiem i wynosi 4,1038 zł za euro (4,4050 zł za euro w 2011 r.), co oznacza niższe płatności dla rolników. W 2011 r. łączna kwota dopłat przekroczyła 3,3 mld euro, tj. 14,5 mld zł (80 proc. z Brukseli, 20 proc. z budżetu krajowego). ARiMR rozpocznie transfer nowych płatności bezpośrednich 1 grudnia 2012 r.

 

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2012/09

ZALICZKI NA INWESTYCJE Beneficjent PROW (działania: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"), któremu przyznano pomoc w wysokości 300 tys. zł może uzyskać zaliczkę w wysokości do 150 tys. zł. W ubiegłym roku wypłacono zaliczki w łącznej wysokości 5 mln zł. Warunkiem wypłaty jest przedłożenie przez beneficjenta najpóźniej w dniu podpisania umowy z ARiMR dokumentu prawnego jej zabezpieczenia, tj. gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej odpowiadającej 110 proc. kwoty.

SIŁA WYŻSZA

ARiMR przeprowadzi w październiku br. dwa dodatkowe nabory wniosków o unijne dotacje na przywracanie produkcji rolnej, która została zniszczona w wyniku klęski żywiołowej. Agencja ma na ten cel 200 mln zł z budżetu PROW na lata 2007-2013 (100 mln euro). Do tej pory z podobnego wsparcia skorzystało 4300 rolników. Wnioski o przyznanie pomocy mogą dotyczyć takich zdarzeń losowych, jak wymarznięcia, przymrozki wiosenne, susze, powodzie, deszcz nawalny, obsunięcia się ziemi, lawiny, grad, huragan. Wysokość szkód musi przekraczać 30 proc. wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, a w środkach trwałych (np. budynkach i maszynach, sadach) – 10 tys. zł. Maksymalna pomoc dla poszkodowanego gospodarstwa wynosi 300 tys. zł, nie więcej niż 90 proc. kosztów kwalifikowanych, poniesionych na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2012/07-08

Z DORADCĄ CZY SAMODZIELNIE? W sondażu ARiMR przedsiębiorcy wskazali biurokratyczne procedury (44,4 proc.) jako główną barierę w uzyskaniu środków PROW. Około 54 proc. beneficjentów korzystało z pomocy firm doradczych już na etapie przygotowania wniosku. W przypadku wniosku o płatność odsetek ten wyniósł 50 proc., tylko 11 proc. beneficjentów poprosiło o wsparcie ośrodek doradztwa rolniczego, zaś 60 proc. zleciło przygotowanie kosztorysu inwestorskiego firmie doradczej. Osoby, które nie korzystały z pomocy doradców, wskazały, że nie mają pewności co do ich profesjonalizmu (60,4 proc.), ponadto oczekiwałyby, aby usługa była nieodpłatna lub częściowo odpłatna (32,6 proc.). Blisko 61 proc. respondentów nie wiedziało o możliwości ubiegania się o unijne wsparcie za pośrednictwem lokalnych grup działania.

BECZKA MIODU I ODROBINA DZIEGCIU

ARiMR przyjęła wnioski 1,36 mln rolników o dopłaty bezpośrednie za 2012 r., wypłata pieniędzy rozpocznie się 1 grudnia br. W ubiegłym roku Agencja otrzymała ok. 1 mln 360 tys. aplikacji, a w 2010 r. – 1 mln 375 tys. Około 726 tys. gospodarstw ubiega się również o wsparcie z tytułu ONW. ARiMR zakończyła wypłacanie dopłat do gruntów za ubiegły rok. Na konta rolników przekazano ponad 14 mld zł, tj. kwotę najwyższą w państwach członkowskich UE. Policzono, że w latach 2004-2013 polskie rolnictwo utraci około 120 mld zł z powodu dwu-, trzykrotnie niższych dopłat jednostkowych niż w krajach ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2012/06

GMINO, ZBUDUJ RYNEK... W programie modernizacji i budowy targowisk "Mój rynek" jest do wzięcia ponad 13 mln zł. Samorządy gmin liczących do 50 tys. mieszkańców mogą uzyskać nawet 1 mln zł (maksymalnie 75 proc. kosztów inwestycji). Ocenia się, że dotację otrzyma 300 gmin, powstanie 100 nowych targowisk, a 200 zostanie zmodernizowanych. Inwestycje muszą zostać zakończone do końca 2013 r. i spełniać unijne standardy: być utwardzone, oświetlone, podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także wyposażone w zadaszone stoiska oraz miejsca parkingowe.

MILIARDOWE TRANSFERY

Do 30 czerwca br. na konta rolników trafi 14,6 mld zł (3,4 mld euro) tytułem dopłat bezpośrednich (80 proc. z Brukseli, 20 proc. z budżetu krajowego). ARiMR zakończy też transfer dopłat unijnych do gospodarstw na terenach niekorzystnych rolniczo (tzw. ONW) w wysokości 1,3 mld zł.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2012/05

CZY EURO ODMŁODZI WIEŚ? Komisja Europejska zapowiada że, młodzi farmerzy rozpoczynający pracę na roli będą mogli liczyć na dopłaty bezpośrednie wyższe o 25 proc. przez okres pierwszych 5 lat ich gospodarowania. Bruksela chce, aby każdy kraj członkowski mógł przeznaczyć na ten cel co roku do 2 proc. swoich dopłat. Pomysł jest jeszcze dyskutowany. Z ostatnich danych KE wynika, że przez ostatnie 10 lat z unijnego rolnictwa odeszło około 3 mln farmerów. Tylko 6 proc. farmerów to osoby poniżej 35. roku życia, a 1/3 z gospodarzy skończyła już 65 lat

Z danych MRR wynika, że do końca marca br. do beneficjentów trafiło 202,7 mld zł (74 proc.) unijnych pieniędzy przeznaczonych na lata 2007-2013. Złożono 216,3 tys. poprawnych wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 461,7 mld zł (o środki krajowe i unijne), podpisano 68 tys. 462 umowy z beneficjentami. Ministerstwo ocenia, że w 2012 r. certyfikuje do Komisji Europejskiej projekty o wartości 50,4 mld zł.

PRIORYTET: MODERNIZACJA

Rząd zwiększy o 100 mln euro środki wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW 2007-2013. Pieniądze będą pochodziły z przesunięcia środków m.in. z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2012/04

DOPŁATY PRZEZ INTERNET Do 15 maja br. ARiMR przyjmuje wnioski od rolników o unijne dopłaty bezpośrednie, dopłaty z tytułu gospodarowania na terenach górskich (ONW) oraz o tzw. płatności rolnośrodowiskowe za 2012 r. O wszystkie te trzy dopłaty można ubiegać się na formularzu wysłanym przez internet. Elektroniczny wniosek identyfikuje błędy powstałe podczas jego wypełniania, aby skorzystać z aplikacji, należy mieć swój login i kod dostępu do systemu. Osoby, które dostarczą swoje wnioski po 15 maja, ale nie później niż do 11 czerwca otrzymają płatności pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

DE MINIMIS NA OZIMINY

Szkody w uprawach zbóż w wyniku przemarznięcia zostały objęte ubezpieczeniem w ramach unijnej pomocy de minimis, która przysługuje przy na zakupie nasion kwalifikowanych na odnowę plantacji. W ciągu trzech lat kwota de minimis dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.

 

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2012/03

DOPŁATY NA KONTACH ARiMR wypłaciła już 11 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich za 2011 r. Pieniądze zostały przekazane do 1 mln 130 tys. rolników, tj. 80 proc. uprawnionych. Wnioski o dopłaty za ubiegły rok złożyło 1 mln 360 tys. właścicieli gospodarstw, pozostałe 3,3 mld zł trafi na konta rolników do końca czerwca br. W stosunku do 2010 r. kwota płatności jest wyższa o 1,5 mld zł.

DO WZIĘCIA 3,4 MLD EURO!

Od 15 marca do 15 maja br. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach dopłat bezpośrednich za 2012 r., płatności ONW oraz „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007-2013. Od połowy stycznia br. ARiMR wysyła rolnikom tzw. spersonalizowane wnioski o wsparcie bezpośrednie wraz z materiałami graficznymi i instrukcją aplikacji. W 2012 r. przewidziano więcej rodzajów płatności, m.in. rolnicy będą mogli po raz pierwszy ubiegać się o dopłatę do uprawy tytoniu, skrobi i owoców miękkich. Ocenia się, że łącznie z tytułu dotacji bezpośrednich w 2012 r. polscy rolnicy uzyskają 3,4 mld euro. ARiMR poinformowała, że osoby, któ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2012/02

SZUKAJ WIATRU W POLU NFOŚiGW zorganizuje w II kwartale br. duży konkurs dla inwestorów z branży energetyki wiatrowej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Minimalny koszt przedsięwzięcia to 8 mln zł (50 mln zł w poprzedniej edycji programu), maksymalny poziom dofinansowania - 40 proc. kosztów kwalifikowanych. Aktualnie funkcjonuje w kraju 500 elektrowni wiatrowych, w ciągu dwóch ostatnich lat ich liczba wzrosła dwukrotnie. Średnia wartość inwestycji wiatrowej to ok. 5 mln zł. Najwięcej wiatraków pojawiło się w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim.

BRUKSELA DAJE DUŻO… ZA MAŁO

Z tytułu dopłat bezpośrednich za 2011 r. ARiMR wypłaciła dotychczas ponad 7,9 mld zł dla 916 tys. rolników (o 1,5 mld zł więcej niż rok wcześniej). W całym kraju złożono wnioski na 14,346 mld zł, tj. kwotę najwyższą w państwach członkowskich UE. Eksperci policzyli jednak, że w latach 2004-2013 z powodu dwu-, trzykrotnie niższych dopłat jednostkowych niż w krajach bogatych stracimy ok. 120 mld zł.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: