Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Unijnepłatności.pl – lipiec 2015

NBS 2015/07-08

SPÓŁDZIELNIA FARMERÓW: Krajowa Rada Spółdzielcza chce promować nowy standard spółdzielni rolniczych, m.in. wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych (OZE) - na wzór działających w Niemczech, gdzie w ciągu ostatnich 8 lat założono 1000 takich kooperatyw. U nas pierwsza spółdzielnia energetyczna powstała w woj. lubelskim. Koncepcja opiera się na budowie zintegrowanej sieci 15 biogazowni rolniczych, każda o mocy 0,5-1 MW. Nowym kierunkiem mogą być też zakładane przez rolników mikro spółdzielnie do sprzedaży bezpośredniej żywności ekologicznej na lokalnych rynkach i przez internet - rozwiązania te zostały upowszechnione m.in. w Austrii, Niemczech, Włoszech, Francji i Szwajcarii. W krajach UE-15 spółdzielnie są postrzegane jako najbardziej przyjazna forma współdziałania, organizują one ok. 65 proc. rynku rolnego. Farmerzy mają za sobą wieloletnie tradycje w prowadzeniu różnego typu spółek mechanizacyjnych, usługowych i handlowych. Spółki mogą dzielić określoną część zysku (zwolnioną od podatku) w formie bonifikaty zwrotnej pomiędzy swoich członków.

SPÓŁDZIELNIA FARMERÓW: Krajowa Rada Spółdzielcza chce promować nowy standard spółdzielni rolniczych, m.in. wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych (OZE) - na wzór działających w Niemczech, gdzie w ciągu ostatnich 8 lat założono 1000 takich kooperatyw. U nas pierwsza spółdzielnia energetyczna powstała w woj. lubelskim. Koncepcja opiera się na budowie zintegrowanej sieci 15 biogazowni rolniczych, każda o mocy 0,5-1 MW. Nowym kierunkiem mogą być też zakładane przez rolników mikro spółdzielnie do sprzedaży bezpośredniej żywności ekologicznej na lokalnych rynkach i przez internet - rozwiązania te zostały upowszechnione m.in. w Austrii, Niemczech, Włoszech, Francji i Szwajcarii. W krajach UE-15 spółdzielnie są postrzegane jako najbardziej przyjazna forma współdziałania, organizują one ok. 65 proc. rynku rolnego. Farmerzy mają za sobą wieloletnie tradycje w prowadzeniu różnego typu spółek mechanizacyjnych, usługowych i handlowych. Spółki mogą dzielić określoną część zysku (zwolnioną od podatku) w formie bonifikaty zwrotnej pomiędzy swoich członków.

Koncepcja opiera się na budowie zintegrowanej sieci 15 biogazowni rolniczych, każda o mocy 0,5-1 MW. Nowym kierunkiem mogą być też zakładane przez rolników mikro spółdzielnie do sprzedaży bezpośredniej żywności ekologicznej na lokalnych rynkach i przez internet - rozwiązania te zostały upowszechnione m.in. w Austrii, Niemczech, Włoszech, Francji i Szwajcarii. W krajach UE-15 spółdzielnie są postrzegane jako najbardziej przyjazna forma współdziałania, organizują one ok. 65 proc. rynku rolnego. Farmerzy mają za sobą wieloletnie tradycje w prowadzeniu różnego typu spółek mechanizacyjnych, usługowych i handlowych. Spółki mogą dzielić określoną część zysku (zwolnioną od podatku) w formie bonifikaty zwrotnej pomiędzy swoich członków.

TRANSFERY NA KONTA

nbs.2015.07-08.foto.037.a.400xARiMR przekazała na konta rolników 14,2 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2014 r., aplikacje złożyło przed rokiem 1,353 mln gospodarstw. Wnioski o płatności za 2015 r. można składać do 10 lipca, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, będą one realizowane od 1 grudnia br. do 30 czerwca 2016 r. Do wzięcia jest 3,5 mld euro. Średnia roczna dopłata bezpośrednia wyniesie 243 euro do ha, a dopłaty za tzw. zazielenienie wraz z jednolitą płatnością obszarową ok. 180 euro za ha. Młody rolnik (do 40 roku życia) uzyska ponadto 60 euro do hektara, może o to starać się przez 5 lat do powierzchni poniżej 50 ha. Gospodarzom, którzy posiadają grunty od 3,01 ha do 30 ha przysługuje tzw. płatność dodatkowa - 40 euro/ha.

UPRAWA ŚRODOWISKA

nbs.2015.07-08.foto.037.b.400xDo rolników, którzy dbają o środowisko, w ramach PROW 2007-2013 trafiło ponad dwa miliardy euro. Dotacje wynosiły od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych na hektar rocznie. W myśl priorytetów unijnej WPR, 30 proc. kwoty dopłat bezpośrednich w latach 2015-2020 będzie zależało od realizacji norm proekologicznych. Rolnicy nie spełniający wymogów uzyskają więc istotnie niższe premie obszarowe. W Polsce gospodarstwa ekologiczne stanowią 1 proc. ogółu. Producent żywności ze specjalnym logotypem eko jakości może liczyć na wsparcie PROW: od 996 zł do 3200 zł. Dotychczas skorzystało na tym 16 tys. rolników.

FISKUS, NASZ DOBRY PAN

nbs.2015.07-08.foto.038.a.400xZgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., przychody rolników do równowartości 150 tys. euro rocznie będą obłożone jedynie 2 proc. stawką podatku. Przychody te winny być ewidencjonowane, lecz producenci nie muszą opłacać składek do ZUS. Beneficjentami mogą być m.in. inwestujący w małe przetwórnie żywności i jej sprzedaż na rynkach lokalnych. MRiRW przygotowało już nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej, która wprowadzi wiele ułatwień w prowadzeniu takiego biznesu

POLISY Z DOPŁATAMI

Ministerstwo Finansów wprowadza nowe regulacje, które zwiększają do 65 proc. dofinansowanie składki ubezpieczenia upraw i hodowli. Beneficjentami są też producenci warzyw i owoców z dofinansowaniem składki do 50 proc. (i do 5 proc. sumy ubezpieczenia). Polisy obejmują każde ryzyko (np. suszę, powódź, przymrozki czy gradobicie) oddzielnie. Nowela ustawy przewiduje, że wnioski zakładów ubezpieczeniowych mogą być składane dwa razy w roku (w tym cyklu następowałby też zwrot kosztów). Ponadto skrócono z 30 do 14 dni okres karencji, tj. terminu, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy, w przypadku wystąpienia powodzi lub suszy. Nowe rozwiązania prawne przewidują możliwość zawierania umów ubezpieczenia z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego.

W badaniu Agrinet24 jedynie 41 proc. rolników, którzy uzyskali dopłaty obszarowe UE, zadeklarowało, że przynajmniej raz wykupiło polisę na uprawy. Rolnicy skarżyli się na wysokość składek, nie mają też zaufania do ubezpieczycieli. Aktualnie polisy posiada 143 tys. rolników, zaś tylko 426 gospodarstw ma wykupione ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Na dopłaty do składek budżet przeznacza 200 mln zł, ale w 2014 r. wykorzystano z tej kwoty tylko 160 mln zł. Ubezpieczenia rolne można wykupić w PZU, Concordii i TUW.

nbs.2015.07-08.foto.038.b.267xPOLISH HAM, MNIAM, MNIAM

Ministerstwo Rolnictwa chce, aby w 2015 r. sprzedaż żywności za granicę wzrosła do 15 proc. wartości polskiego eksportu (z obecnych 13 proc.). Aktualnie 30 proc. produktów rolno-spożywczych eksportujemy do ponad 170 krajów świata. W 2014 r., pomimo rosyjskiego embarga, nadwyżka tego eksportu wyniosła 6,6 mld euro a tylko w I kwartale br. już 1,7 mld euro, co oznacza aż 20- proc. wzrost. Jesteśmy w Europie pierwszym producentem jabłek i pieczarek oraz pszenżyta i owsa, drugim - żyta i ziemniaków, a trzecim - cukru, rzepaku i drobiu. Najwięcej żywności sprzedajemy do krajów UE, największym odbiorcą są Niemcy, od których dostajemy ponad cztery miliardy euro rocznie. Dużymi odbiorcami są Wielka Brytania - 1,1 mld euro, Francja i Czechy po 0,85 mld euro. Z danych FAPA wynika, że więcej wieprzowiny na rynki pozaunijne niż my sprzedają tylko Niemcy i Dania. Wśród krajów, do których eksport wieprzowiny z UE rósł najszybciej, były Chiny. Sprzedaż naszych szynek na Daleki Wschód w 2014 r. zwiększyła się trzykrotnie, do 112 mln euro.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

nbs.2015.07-08.foto.036.a.400xNa programy europejskie, w latach 2007-2013 wydaliśmy 342,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE wyniosło 243,2 mld zł. Do 7 czerwca br. złożono 301,7 tys. aplikacji na łączną kwotę 613,3 mld zł - wynika z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Na lata 2014-2020 mamy 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności, w poprzedniej perspektywie budżetu UE było to 68 mld euro. Co ważne, 31 mld euro, tj. ok. 40 proc. wszystkich środków przyznanych nam przez Brukselę, trafi do samorządów województw. Polska jest w grupie największych beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej - w perspektywie 2014-2020 na dopłaty bezpośrednie oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymamy 32,1 mld euro. Więcej z kasy UE dostaną tylko Francja (62,4 mld euro), Niemcy (43,8 mld euro), Hiszpania (42,4 mld euro) i Włochy (37,1 mld euro). W 2015 r. na konta bankowe rolników może trafić nawet 3,5 mld euro dopłat bezpośrednich. Średnia roczna dopłata wyniesie 243 euro, a tzw. aktywny rolnik może zdobyć nawet ponad 500 euro do ha. Najwyższe dopłaty są na Malcie (448 euro za ha), Cyprze (429 euro za ha), w Holandii (417 euro za ha), najniższe w Chorwacji (99 euro za ha), na Łotwie (109 euro za ha) i Rumunii (122 euro za ha).

nbs.2015.07-08.wykres.036.a

nbs.2015.07-08.foto.038.c.400x

HAJDA CHŁOPY DO EUROPY

Z analiz IERiGŻ wynika, że koniunkturę w rolnictwie wzmacniają unijne dopłaty, zwłaszcza dla gospodarstw największych, których dochody przekraczają 100 ESU (1 ESU = 1200 euro). Dotacje stanowią dla nich średnio powyżej 20 proc. uzyskiwanych dochodów. W ostatnich latach tylko ok.10 proc. gospodarstw w Polsce wykazywało zdolność do akumulacji kapitału. Wskaźnik wsparcia rolnictwa PSE (ang. Producer Subsidy Estimate) służący do pomiaru wielkości transferu środków pieniężnych od konsumentów do producentów rolnych wynosi u nas 9 proc. wobec 37 proc. w krajach UE-15. Liczbę gospodarstw prowadzących dodatkowo działalność pozarolniczą ocenia się na ok. 115 tys., tj. ok. 4,8 proc. ogółu.

nbs.2015.07-08.foto.039.a.400xSTANDARD KURCZAKA

Agencja Rynku Rolnego uruchomi nowe edycje programów standaryzacji jakości żywności m.in. Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, Integrowanej Produkcji, QMP - projekt dotyczący mięsa wołowego, PQS (jakość mięsa wieprzowego) i QAFP (dotyczący kulinarnego mięsa wieprzowego, wędlin, mięsa z kurczaka, indyka i młodej gęsi owsianej). Rolnicy przystępujący do programu mogą uzyskać wsparcie do równowartości 2 tys. euro na gospodarstwo rocznie. Limit środków to 18 mln euro, w tym 4,5 mln euro z PROW 2007-2013.

KONTROLA... DO KONTROLI

nbs.2015.07-08.foto.039.b.400xMazurski Park Krajobrazowy udostępniał za darmo grunty Skarbu Państwa stowarzyszeniom, fundacjom a nawet swoim pracownikom, a ci uzyskiwali dzięki temu dopłaty unijne. W ciągu 4 lat użytkownicy 998 ha otrzymali ponad 4 mln zł dopłat - wynika z kontroli NIK. Kierownictwo parku nie tylko nie domagało się wynagrodzenia za użytkowanie terenów, ale ponosiło jeszcze dodatkowe koszty z tym związane, ponieważ opłacało podatki za udostępnione nieruchomości. Z danych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że co roku miliardy euro z unijnego budżetu wydawane są w sposób nieprawidłowy. W płatnościach dla rolnictwa najczęstszym błędem jest zawyżanie powierzchni gruntów, deklarowanej we wnioskach o dopłaty. Trybunał ustalił, że przykładowo: 12,5 tys. farmerom przekazano pieniądze na podstawie nieaktualnych danych w systemie identyfikacji działek, skutkiem tylko tego było zawyżenie wypłat o 11 mln euro. Trybunał zlecił, by Komisja Europejska wprowadziła dla weryfikacji danych uzyskiwanych od farmerów obowiązek uzyskiwania przez agencje płatnicze... zdjęć lotniczych upraw objętych dotacjami.

Udostpnij artyku: