Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl: czerwiec 2014

NBS 2014/06

ARiMR: TRANSFERY NA KONTA Do 30 czerwca br. na kontach bankowych rolników znajdzie się 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2013 r. Blisko 1,34 mln rolników złożyło w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2014 r. Spośród nich 725 tys. ubiega się również o wsparcie ONW, a 113 tys. o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Ponad 7,5 tys. rolników nie zdążyło złożyć wniosków do 15 maja i z tego powodu będzie miało pomniejszone należne im dopłaty. Na realizację nowych płatności ARiMR ma ok. 3,4 mld euro.

ARiMR: TRANSFERY NA KONTA Do 30 czerwca br. na kontach bankowych rolników znajdzie się 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2013 r. Blisko 1,34 mln rolników złożyło w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2014 r. Spośród nich 725 tys. ubiega się również o wsparcie ONW, a 113 tys. o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Ponad 7,5 tys. rolników nie zdążyło złożyć wniosków do 15 maja i z tego powodu będzie miało pomniejszone należne im dopłaty. Na realizację nowych płatności ARiMR ma ok. 3,4 mld euro.

PROW ODNOWIONY

MRiRW chce do 2020 r. przeznaczyć na wzrost towarowości gospodarstw rolnych 7,1 mld euro, a na ochronę środowiska 4,4 mld euro. Dodatkowe 5,2 mld euro trafi na inwestycje infrastruktury, reorientację zawodową rolników i rozwój przedsiębiorczości. Budżet PROW to 13,513 mld euro, w tym środki krajowe 4,915 mld euro (36,37 proc). W maju br. Komisja Europejska przyjęła „umowę partnerstwa” z Polską, w której określono strategię wykorzystania europejskich funduszy w regionach. Umowa ustanawia budżet 77,6 mld euro w ramach funduszy polityki spójności w okresie 2014-2020. Jest to największy krajowy przydział środków ze wszystkich 28 państw członkowskich UE. Na program rozwoju obszarów wiejskich -jeden z największych w UE – otrzymamy 8,6 mld euro. Płatności PROW 2007-2013 dotychczas otrzymało 1 122 999 beneficjentów. Polska będzie również największym beneficjentem Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, z przydziałem 13 mld euro.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

Od momentu akcesji do UE w maju 2004 r. do grudnia 2013 r. uzyskaliśmy z Brukseli 92,4 mld euro, odprowadzając składkę w wysokości 30,9 mld euro. Polska finansowała ok. 3,2 proc. budżetu UE, saldo rozliczeń zamknęło się naszą nadwyżką 61,4 mld euro. Głównym źródłem transferów były środki polityki spójności i wspólnej polityki rolnej (łącznie 95 proc.), dzięki którym zrealizowano 182 tys. projektów przy dofinansowaniu na poziomie 326,5 mld zł.

Ponad 1/3 środków trafiła na inwestycje w infrastrukturę transportową (125 mld zł), rozwój przedsiębiorczości i innowacje (51 mld zł). Polska pozyskała ponadto 8,4 mld euro na ochronę środowiska (1300 projektów). Z programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 wykorzystano do tej pory 200 mld zł, tj. ponad 80 proc. środków. W latach 2004-2013 nominalny dochód rozporządzalny polskich rolników wzrósł o 89,7 proc. (realny o 64,3 proc.)

 

PRIORYTET: MODERNIZACJA

Komisja Europejska uwarunkowała przyznanie zgody na przesunięcie środków w ramach PROW 2007-2013 na „modernizację gospodarstw rolnych” od wprowadzenia dodatkowych kryteriów wsparcia m.in. związanych z ochroną środowiska. W PROW 2014-2020 na przedsięwzięcia modernizacyjne przeznaczono ponad 7 mld euro, w tym modernizację gospodarstw 2,8 mld euro. O dotacje mogą starać się rolnicy, których gospodarstwa uzyskają wielkość ekonomiczną od 6 do 250 tys. euro. Jeden beneficjent otrzyma do 3 mln zł, natomiast grupa producencka do 15 mln zł.

BRUKSELA PRZYCINA SADY

W nowej perspektywie PROW skorzystają szczególnie grupy producenckie, które uzyskają spore dofinansowanie na łączenie się w spółdzielnie. Zmniejszone zostaną dotacje dla zakładów przetwórstwa żywności. W PROW 2007-2013 r. przetwórnie mogły skorzystać ze wsparcia do kwoty 20 mln zł, w nowym programie pułapem jest 3 mln zł, a maksymalna kwota inwestycji w gospodarstwach ogrodniczych nie może przekroczyć 200 tys. zł. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: