Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl: kwiecień 2014

NBS 2014/04

EURO NA HEKTAR Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar. Dopłaty obszarowe w poszczególnych krajach UE wahają się od 500 euro od hektara w Grecji i na Malcie do 100 euro na Łotwie, we Francji jest to 250 euro, w Niemczech ok. 300 euro przy średniej unijnej 250 euro. W krajach UE funkcjonują różne modele subwencji rolnych. Instrument płatności bezpośrednich w ramach WPR jest stosowany od czasów tzw. reformy Macsharry’ego w 1992 r. Przykładowo: we Francji ustala się płatności na bazie historycznej, w powiązaniu procentowym z produkcją towarową (w uprawie zbóż w 25 proc., w opasie bydła w 40 proc. itd.). Farmerzy w Wielkiej Brytanii otrzymują dotacje składające się z części obliczanej na podstawie danych historycznych oraz obszarowej płatności

GOSPODARZ MA LOGIN

ARiMR zachęca rolników do składania wniosków o płatności za pośrednictwem formularza na stronie internetowej agencji. Umożliwia on wprowadzenie danych do systemu oraz ich zatwierdzenie. Aby złożyć wniosek o przyznanie płatności, rolnik musi posiadać login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego (można go pobrać ze strony internetowej ARiMR). Uprawnienia do systemu nadawane są bezterminowo.

 

UROSŁ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: