Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl – listopad 2014

NBS 2014/11

ARiMR ZAPŁACI ZA ROLNIKA MRiRW uruchomiło pomoc dla producentów, którzy ze względu na rosyjskie embargo nie są w stanie spłacać preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych. Rolnik, któremu ARiMR pomagała w spłacie odsetek, może wystąpić do banku o ich zawieszenie na okres do 2 lat. Agencja zapłaci za niego oprocentowanie, lecz środki te trzeba będzie zwrócić. W przypadku umowy kredytowej zawartej do 30 kwietnia 2007 r. należy oddać odsetki, jeżeli kredyt przyznano już po tym terminie pomniejsza się kwoty dopłat o wartość spłaty, jaką dokonała ARiMR.

POMOC DE MINIMIS

Rolnicy poszkodowani z powodu rosyjskiego embarga mogą wnioskować do ARiMR o pomoc de minimis. Jest to 15 tys. euro na jedno gospodarstwo do wykorzystania w ciągu trzech lat, m.in. na zakup materiału siewnego czy tzw. inwestycje odtworzeniowe. O wsparcie (410 zł na 1 hektar) ubiegało się dotychczas 19 tys. producentów wiśni i czarnych porzeczek. Teraz dodatkowo o pomoc w kwocie łącznej do 100 mln zł mogą występować eksporterzy jabłek, cebuli i kapusty. W związku z embargiem Bruksela przyznała 28 krajom członkowskim fundusze w wysokości 165 mln euro. Jak podała agencja Newseria, polscy rolnicy skorzystają z tej pomocy tylko w niewielkim stopniu. Wynika to z tego, że w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: