Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2014/02

PRIORYTET: MODERNIZACJA Resort rolnictwa chce do 2020 r. skierować na modernizację gospodarstw 2,8 mld euro, głównie na dofinansowanie inwestycji w obiekty inwentarskie do produkcji trzody, bydła mlecznego i mięsnego. W latach 2007-2013 było na ten cel 2,5 mld euro. Nabór wniosków na nowy PROW rozpocznie się w 2014 r., ale na działania inwestycyjne dopiero w 2015 r.

Z KOPERTY DO… KOPERTY

Do 2020 r. na dopłaty bezpośrednie trafi 23,7 mld euro. Jest to kwota po przesunięciu 25 proc. środków PROW (2,3 mld euro). Ustalono, że II filar WPR zostanie dofinansowany z budżetu krajowego w wysokości 35 proc. Dzięki temu polski rolnik otrzyma do hektara ok. 240 euro, więcej niż obecnie, lecz nadal poniżej średniej unijnej. Od 2015 r. nie będzie już dopłat uzupełniających do upraw specjalistycznych. Resort rolnictwa zdecydował się na utrzymanie jeszcze w 2014 r. dopłat do tytoniu, chmielu i skrobi, środki będą pochodziły wyłącznie z budżetu krajowego.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2014/01

SPICHLERZ POLSKI W 2013 r. dodatnie saldo polskiego rolnictwa może wynieść 4,8 do 5 mld euro, a sprzedaż produktów rolnych wzrośnie do rekordowego poziomu 18,5 do 19 mld euro. Najwięcej żywności sprzedajemy do krajów Unii Europejskiej, największym odbiorcą są Niemcy, od których inkasujemy ponad 4 mld euro (nadwyżka 1,2 mld euro). Od kilku lat wysyłamy za granicę 720-830 tys. ton jabłek deserowych, w sezonie 2012/2013 było to aż 1,2 mln ton. Jesteśmy w Europie pierwszym producentem tych owoców, największym producentem jabłek i pieczarek oraz pszenżyta i owsa. Zajmujemy drugie miejsce w produkcji żyta i ziemniaków, a trzecie pod względem produkcji cukru, rzepaku i drobiu oraz czwarte jako producenci pszenicy i mleka.

ARIMR: TRANSFERY NA KONTA

Do 31 grudnia 2013 r. ARiMR przekazała 2,48 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich na konta bankowe 388 tys. rolników, pozostałe środki trafią do gospodarstw 30 czerwca br. Łączna kwota dopłat wynosi 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld zł. Komisja Europejska rekomenduje w nowej perspektywie budżetowej dobrowolny system „uproszczonych płatności bezpośrednich” dla drobnych producentów żywności. Rolnik, wybierając ten system, dostawałby ryczałtowo od 500 do 1250 euro.

 

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2013/12

PRZYJEMNIE BYĆ LIDEREM W latach 2014-2020 pozostaniemy największym beneficjentem drugiego filara WPR, a także polityki spójności. Pod względem wysokości środków na płatności bezpośrednie zajmujemy szóste miejsce w UE (za Francją, Niemcami, Hiszpanią, Włochami oraz Wielką Brytanią). Licząc cały budżet na WPR, plasujemy się na miejscu piątym (za Francją, Niemcami, Hiszpanią i Włochami). W przeliczeniu na hektar UR środki dla Polski na WPR są na poziomie zbliżonym do średniej w UE.

PRIORYTET: MODERNIZACJA

Budżet UE na lata 2014-2020 przewiduje wsparcie ukierunkowane na inwestycje i modernizację w rolnictwie, programy dla młodych rolników i małych gospodarstw, dywersyfikację działalności gospodarczej i tzw. odnowę wsi. Odrębnym programem jest rolnictwo ekologiczne. Ponadto do katalogu PROW wprowadzono zestaw działań związanych z zarządzaniem ryzykiem: ubezpieczenia i fundusze wzajemne oraz instrument stabilizacji dochodów. Na program LEADER państwa członkowskie powinny przeznaczyć 5 proc. swojej koperty II filara.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2013/11

GÓRSKA PREMIA ARiMR uruchomiła wypłatę dopłat dla rolników gospodarujących na obszarach górskich i ONW. O wsparcie ubiegało się wiosną tego roku ponad 726 tys. producentów, a przeznaczono dla nich w sumie 1,37 mld zł. Agencja wypłaca także unijną pomoc w ramach "Programu rolnośrodowiskowego", w którym aplikację złożyło ponad 118,5 tys. rolników, na kwotę 1,63 mld zł.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

Parlament Europejski wciąż przygotowuje budżet Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020, z którego ma trafić do nas 32,1 mld euro, tj. o 12 proc. więcej niż w latach 2007-2013. Aż 21,1 mld euro uzyskamy na dopłaty bezpośrednie, nadal jednak płatności te będą niższe od średniej unijnej. Obecnie rolnicy dostają ok. 82-83 proc. przeciętnej płatności unijnej, a w najnowszej perspektywie ich udział zbliży się do 93-94 proc

W 2014 r. dopłaty wyniosą ok. 240 euro na hektar, bowiem rząd zgodził się na uzupełnienie płatności kwotą 2,1 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2013/10

SAMO NIE UROŚNIE ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat z tytułu gospodarowania w trudnych warunkach (tzw. ONW). Takie wsparcie w 2012 r. dostało ok. 730 tys. gospodarstw rolnych w łącznej kwocie 1,37 mld zł. W Polsce około połowy gruntów użytkowanych rolniczo jest położonych w tzw. obszarach ONW.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

ARiMR podała, że z 17,4 mld euro budżetu PROW 2007 – 2013 zakontraktowano 87 proc. alokacji a wypłacono 48 mld zł, tj. ok. 65 proc. Najwięcej środków wykorzystano na płatności ONW, renty strukturalne, modernizację gospodarstw i programy rolno – środowiskowe. Do rozdysponowania, w nowych naborach wniosków, jest jeszcze około 10 mld zł. Skala zrealizowanych płatności stawia nas na pozycji lidera UE. W Niemczech, które są na drugim miejscu, wypłacono (w przeliczeniu na złotówki) o 2,8 mld zł mniej, a we Francji wypłaty były niższe o 4 mld zł.

Budżet unijny ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2013/09

ZALICZKI NA DOPŁATY Komisja Europejska zamierza uruchomić wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich od 16 października br. Wszystkie kraje członkowskie UE będą mogły przekazać swoim farmerom 50-proc. zaliczki przed ustalonym terminem wypłat, tj. 1 grudnia 2013 r. KE chce w ten sposób wspomóc gospodarstwa, które poniosły dotkliwe straty klęskowe w uprawach. W poprzednich latach polscy rolnicy nie korzystali z takich zaliczek.

PRIORYTET: MODERNIZACJA

W ramach standardowego działania PROW – modernizacja – przeprowadzono do tej pory pięć konkursów (dotacja do 300 tys. zł), rolnicy złożyli 96 tys. wniosków, zawarto 58 tys. umów na kwotę 8 mld zł. Komisja Europejska zgodziła się obecnie na przesunięcie na to działanie ok. 127 mln euro z innych programów rolnych. We wcześniejszych naborach wniosków rolnicy złożyli 78 tys. wniosków, starając się uzyskać pomoc w wysokości 11 mld zł. Średnio rolnik ubiega się o 130 tys. zł pomocy (na zakup ciągników i maszyn). Dodatkowe pół miliarda zł zostanie rozdzielone na koperty we wszystkich województwach, skorzysta na tym ok. 3 tys. gospodarstw. Maksymalne dofinansowanie to 300 tys. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2013/07-08

MODULACJA WEDŁUG UZNANIA W systemie dopłat bezpośrednich od 2014 r. każdy kraj członkowski będzie mógł samodzielnie ograniczać maksymalne dopłaty dla dużych gospodarstw. Farmy uzyskujące powyżej 150 tys. euro dopłat rocznie oddadzą Brukseli 5 proc. środków. Z krajowej koperty na płatności do gruntów - 5 proc. ma być kierowane na rozwój obszarów wiejskich (PROW).

KE proponuje redukcję puli dopłat wypłacanych farmerom w grudniu 2013 r. o ponad 1,47 mld euro. W sytuacjach nadzwyczajnych Bruksela może ograniczyć płatności dla gospodarstw, które otrzymują powyżej 2 tys. euro rocznie. W Polsce ok. 70 proc. rolników uzyskuje dopłaty poniżej tej granicy i nie będzie ich dotyczyć ewentualna redukcja.

SIŁA WYŻSZA

Komisja Europejska rozpatruje wniosek Polski w sprawie zwiększenia o 31,5 mln euro pomocy dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały z powodu kataklizmów pogodowych – gradu i obfitych opadów. Straty dotyczą ponad 100 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2013/06

POCIĄG DO BRUKSELI Unijny budżet na lata 2014-2020 według ustaleń lutowego szczytu UE (997 mld euro) jest mniejszy niż w obecnej perspektywie. Polska otrzyma z tej puli 106 mld euro, najwięcej ze wszystkich państw członkowskich. Nasz budżet rolny wzrośnie o 12 proc. do 32 mld euro, z tego 21 mld euro ma być na dopłaty bezpośrednie, a 11 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. Koperta PROW na lata 2014-2020 będzie już ostatnią tak dużą dla Polski m.in. dlatego że w nowej perspektywie 6-7 województw przekroczy próg 75 proc. średniego poziomu PKB na mieszkańca i utraci tym samym status regionu niedorozwoju ekonomicznego.

KOLEJKA PO GRANTY

ARiMR otrzymała 500 wniosków o dofinansowanie w kwocie 2,2 mld zł do inwestycji w przetwórstwie rolnym, do wydania jest 570 mln zł. O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje suma przyznanych punktów, najwięcej otrzymają ci, którzy inwestują w nowe technologie i ochronę środowiska, priorytet ustalono m.in. dla grup producentów rolnych.

W działaniu „Modernizacja gospodarstw” rolnicy złożyli ponad 10 000 wniosków o dotacje, wnioskując o przyznanie ponad 1,5 mld zł wsparcia. Do wzięcia jest ok. 537 mln zł (w ośmiu województwach). Aplikacja o wsparcie wynosi statystycznie 130 tys. zł, maksymalne dofinansowanie to 300 tys. zł na jednego beneficjenta. Kolejne nabory wniosków zostaną ogłoszone w 2014 r. już w ramach nowego PROW.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2013/05

REKORDOWE GRANTY Łączna kwota wypłat zrealizowanych w ramach PROW osiągnęła pułap 45 mld zł, natomiast zakontraktowano ponad 90 proc. budżetu programu na lata 2007-2013, wynoszącego około 70 mld zł. Zdaniem ekspertów limity dostępnych środków zostaną w pełni wykorzystane, szczególnie że wsparcie ARiMR w ramach rent strukturalnych, programu rolnośrodowiskowego, zalesiania gruntów czy grup producentów będzie wypłacane przez kilka lub nawet kilkanaście kolejnych lat. Od początku istnienia ARiMR, beneficjenci pozyskali 174 mld zł wsparcia UE. W ramach PROW 2007-2013 zostało złożonych 5 478 515 wniosków.

MLECZNA DROGA DO… BANKU

Rolnicy przygotowują się już do zniesienia kwotowania produkcji mleka, co może wymagać modernizacji ich gospodarstw. Liberalizacja unijnego rynku mleka ma nastąpić w 2015 r. Komisja Europejska przyjęła raport, z którego wynika, że perspektywy sektora są korzystne i jest możliwa likwidacja kwot mlecznych. Rolnicy specjalizujący się w produkcji mleka już inwestują – zwiększając stada krów, rozbudowując obory i nabywając nowy sprzęt. W lutym br. średnia cena płacona rolnikom za mleko wynosiła 123,70 zł za 100 litrów i była o 15 proc. niższa od ceny unijnej.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2013/04

NASZ POCIĄG... DO BRUKSELI ARiMR do 15 marca br. przesłała na konta 1,1 mln rolników 10,3 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2012 r. Do 30 czerwca br. zakończy transfer dotacji dla 1,36 mln rolników, w tym 115 tys. płatności rolnośrodowiskowych. Na wypłatę dopłat agencja przeznaczy 15,5 mld zł (90 proc. z budżetu UE). ARiMR wypłaciła już 1,2 mld zł dla 700 tys. rolników gospodarujących w niekorzystnych warunkach (ONW). Wnioski o przyznanie nowych dopłat za 2013 r. powinny być przekazane do 15 maja br., można je też wysłać przez internet.

PROW: PRZYCZYNA I SKUTEK

Od początku istnienia ARiMR, beneficjenci pozyskali 174 mld zł wsparcia UE. W ramach PROW 2007-2013 zostało złożonych 5 478 515 wniosków, a zrealizowano płatności na kwotę 43,71 mld zł. Z danych GUS wynika, że w latach 2002-2010 aż o 25 proc. spadła liczba małych gospodarstw (do 5 ha), natomiast o 34 proc. wzrosła dużych (powyżej 50 ha). Z pracy na roli utrzymuje się ponad 2,3 mln Polaków.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2013/03

KONTA ZASILONE ARiMR przekazała już 8,5 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich. Do 30 czerwca br. zakończy transfer dopłat dla 1,36 mln rolników, spośród których 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Na rachunki bankowe beneficjentów trafi łącznie 15,846 mld zł (80 proc. z budżetu UE). Agencja wypłaciła też 1,18 mld zł dla 673 tys. rolników gospodarujących w niekorzystnych warunkach (ONW). W Polsce złożono najwięcej wniosków o dotacje obszarowe spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

SUPERATA Z BUDŻETU

Nowelizacja ustawy o dopłatach bezpośrednich uruchamia dodatkowe płatności dla rolników z budżetu krajowego. Wyższe dopłaty otrzymają producenci, którym w 2012 r. przysługiwały tzw. płatności uzupełniające. Wnioski można składać w oddziałach ARiMR do 15 maja br. Środki przeznaczone na ten cel zostaną zapisane w projekcie budżetu na 2014 r. i wyniosą około 2 mln zł.

W 2012 r. łączne płatności unijne (SAPS), jak również wsparcie krajowe wyniosły ok. 3,485 mld euro. MRiRW ocenia, że w 2013 r., przy maksymalnej kwocie środków krajowych na poziomie 480 mln euro – całkowite wsparcie wyniesie 3,5 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2013/02

UPRAWA ŚRODOWISKA Nowe zasady płatności WPR przewidują, że aż 30 proc. dopłat bezpośrednich ma być nagrodą za ochronę środowiska, m.in. przeznaczenie 7 proc. upraw pod pastwiska i zadrzewienia. Rolnik, który nie spełni tego warunku, dostanie tylko 70 proc. płatności. KE zaproponowała, aby najmniejsze kilkuhektarowe gospodarstwa zamiast tradycyjnych dopłat mogły uzyskiwać jednorazowo od 500 do 1000 euro rocznie.

SIŁA WYŻSZA

W piątej edycji działania PROW „Przywracanie potencjału produkcji rolnej” wsparcie otrzymało 1946 gospodarstw zniszczonych w wyniku powodzi, suszy, przymrozków i innych klęsk żywiołowych (2592 wnioskodawców). We wszystkich dotychczasowych naborach tego działania zostało złożonych 7 tys. wniosków, zawarto 2,9 tys. umów o przyznaniu pomocy. Wsparcie mogło wynieść nawet 300 tys. zł. Budżet tego działania w latach 2007-2013 wynosi 426,6 mln zł.

MŁODYM ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2013/01

TRANSFERY NA KONTA Do końca lutego br. na konta bankowe rolników trafi około 70 proc. dopłat bezpośrednich za 2012 r. O dopłaty ubiega się ok. 1,36 mln rolników, łączna kwota ich należności wyniesie ponad 3,48 mld euro, tj.14,3 mld zł (w tym 2,83 mld zł na płatności uzupełniające). Od rozpoczęcia realizacji transferów, czyli od 1 grudnia ub.r., ARiMR wpłaciła 1,22 mld zł na konta 216 tys. rolników. Agencja jest przygotowana do realizacji nawet 300 tys. wypłat dziennie, jednak tempo ich realizacji zależy od dostępności środków w dyspozycji Ministerstwa Finansów

Dniem doręczenia decyzji o płatności jest dzień wpływu (uznania) środków na rachunek bankowy rolnika. Agencja, przekazując dopłatę na rachunek, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona. Odwołanie zgodne z żądaniem rolnika wnosi się w terminie 14 dni od daty uznania środków na rachunku.

UPRAWA… ŚRODOWISKA

Parlament Europejski chce, by małe gospodarstwa zostały zwolnione z wymogów dyrektywy tzw. zazielenienia WPR. Państwa członkowskie miałyby prawo wyboru, czy i kiedy wdrożyć ten system. Projekt PE zakłada, że drobni ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

NBS 2012/12

TRANSFERY DOPŁAT ARiMR uruchomiła transfer dopłat bezpośrednich dla 1 mln 360 tys. rolników. Do 30 czerwca 2013 r. trafi na ich konta bankowe ponad 3,48 mld euro, w tym 90 proc. z Brukseli i 10 proc. z budżetu krajowego. Dopłaty bezpośrednie są realizowane od 2004 r., dotychczas wypłacono 77 mld zł.

JEDNA KOPERTA, DWA FILARY

Szczyt UE w sprawie budżetu UE na lata 2014-20 zakończył się bez kompromisu, jednak ustalono, że fundusze na Wspólną Politykę Rolną nie będą podlegały głębszej redukcji. Kraje członkowskie uzyskają więcej swobody w decydowaniu, na co wydać fundusze rolne. Każdy kraj miałby prawo przesuwać aż 15 proc. środków z II filaru (rozwój obszarów wiejskich) do I filaru (dopłaty bezpośrednie) lub odwrotnie. Ponadto będzie miał dowolność w ustaleniu górnego pułapu dopłat dla największych gospodarstw, przy założeniu, że koperta narodowa się nie zmieni.

[alebankmodule origin="..."

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: