Program wsparcia budownictwa energooszczędnego

Kadry

Związek Banków Polskich, pełniący funkcję Organizatora Technicznego Postępowania Kwalifikacyjnego Weryfikatorów Programu Priorytetowego "Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych", we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych, sygnatariuszami Rady Programowej ww. Programu Priorytetowego z dniem 25.03.2013 r.

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WERYFIKATORÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII CZĘŚĆ 3) DOPŁATY DO KREDYTÓW NA BUDOWĘ DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH”

Cel naboru:
Celem naboru jest wyłonienie Weryfikatorów Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”.

Kontakt:

Zgłoszenia Kandydatów do Postępowania Kwalifikacyjnego przyjmuje Organizator Techniczny na adres domefekt@zbp.pl

Szczegółowe zasady:

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego uregulowane zostały w „Regulaminie Postępowania Kwalifikacyjnego dla Kandydatów na Weryfikatorów w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”.

Opłata kwalifikacyjna:

Opłata kwalifikacyjna wynosi 800 zł (w tym VAT). Opłata wnoszona jest po otrzymaniu zawiadomienia od Organizatora technicznego o wyznaczeniu terminu Rozmowy Kwalifikacyjnej, na rachunek Związku Banków Polskich: PKO BP XV Warszawa 02 1020 1156 0000 7202 0008 6215

Więcej informacji na stronie Związku Banków Polskich.

 

Udostępnij artykuł: