Projekcja inflacyjna zepchnie rentowności w dół

Komentarze ekspertów

We wtorek przez większą część dnia środek i długi koniec amerykańskiej krzywej rosły (o 2 pb.), zaś krótki koniec pozostał bez zmian. Wpływ na to miały głównie rosnące w ciągu dnia giełdy.

We wtorek przez większą część dnia środek i długi koniec amerykańskiej krzywej rosły (o 2 pb.), zaś krótki koniec pozostał bez zmian. Wpływ na to miały głównie rosnące w ciągu dnia giełdy.

Po południu część tego ruchu została zneutralizowana za sprawą publikacji danych ISM-przetwórstwo przemysłowe oraz danych o nastrojach konsumentów IDB/TIPP. W danych ISM uwagę zwraca znaczny spadek wskaźnika cen zakupów. Sugeruje on, że zauważalna od jakiegoś czasu presja inflacyjna w amerykańskiej gospodarce, będąca pochodną wzrostów cen energii, utrzymania domów i usług medycznych oraz edukacyjnych, może być w dalszym ciągu łagodzona przez spadki cen dóbr. W danych o nastrojach konsumentów IDB/TIPP zauważyć można natomiast pogorszenie ocen sytuacji finansowej oraz perspektyw ekonomicznych.

W przypadku papierów DE10Y notowaliśmy wzrosty dochodowości w godzinach porannych i neutralizujące je spadki po południu. Zmiany rentowności DE10Y nie miały związku z publikacją słabszych danych PMI dla niemieckiego i europejskiego przemysłu. Wpłynęły one jednak na obniżenie się rentowności papierów DE2Y i DE5Y o 2 pb. Bez większych emocji inwestorzy przyjęli nieco lepsze dane o bezrobociu z Niemiec i Europy.

Na krajowym rynku długu zanotowaliśmy spadki rentowności w krótkim końcu i środku krzywej będące odpowiedzią na słabe dane PMI z kraju i Europy. W przypadku krajowego indeksu PMI-przetwórstwo przemysłowe, który obniżył się do 50,3 pkt. widać dalsze spowolnienie aktywności produkcyjnej. Jest ono również wynikiem spadku zamówień zagranicznych i cen oraz niskich wskaźników wzrostu nowych zamówień. Ten słaby obraz poprawia nieco lepszy niż miesiąc temu wskaźnik zatrudnienia. Jednak w połączeniu ze wskaźnikami z Europy dane wbudowują się w obraz powolnego spadku aktywności w II i III kw. Słabe odczyty PMI w kraju nie zahamowały jednak powolnych wzrostów stawki FRA w długim końcu krzywej.

W środę czeka nas konferencja RPP, na której spodziewamy się wycofania się Rady z forward guidance oraz zaprezentowania projekcji inflacyjnej. W bazowym scenariuszu zakładamy, że Rada pozostawi stopy na obecnym poziomie i obniży znacząco projekcję inflacyjną oraz projekcję wzrostu gospodarczego. Będzie to zapowiedzią redukcji stóp procentowych na wrześniowym spotkaniu. Realizacja tego scenariusza powinna wesprzeć oczekiwania na rynku na obniżkę stóp i przełożyć się na spadki stawek FRA i IRS oraz obniżki dochodowości obligacji.

W kolejnych dniach spodziewamy się stabilizacji wycen krajowego długu. Sprzyjać temu powinna konferencja EBC oraz publikacja kolejnych danych z rynku pracy w USA, gdzie spodziewamy się umiarkowanych odczytów. W perspektywie połowy miesiąca spychać krzywą w dół będą dane o inflacji r/r w Polsce za czerwiec, które mogą zaskoczyć ujemnym odczytem.

140702.pko.proc.01.400x324140702.pko.proc.02.350x316140702.pko.proc.03.550x292

 Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: