Projekt rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej na rok 2013 skierowany do uzgodnień oraz konsultacji społecznych

Samorząd

9 listopada br. został skierowany do uzgodnień oraz konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Określa on planowane na rok przyszły zasady podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (pomniejszonej o rezerwę) pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Treść projektu rozporządzenia, które zamieszczone także zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji można zobaczyć tutaj.

Źródło: www.men.gov.pl

Udostępnij artykuł: