Projekt RTS zakłada wyłączenia ze stosowania silnego uwierzytelnienia klienta

Artykuły / Polecamy

RTS mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów PSD2 dotyczących zwiększenia ochrony konsumentów, promowania innowacji i poprawy bezpieczeństwa usług płatniczych w całej Unii Europejskiej. Dokument określa zasady współpracy między bankami a dostawcami usług dostępu do rachunku płatniczego oraz wymogi w zakresie stosowania silnego uwierzytelnienia klienta.

RTS mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów PSD2 dotyczących zwiększenia ochrony konsumentów, promowania innowacji i poprawy bezpieczeństwa usług płatniczych w całej Unii Europejskiej. Dokument określa zasady współpracy między bankami a dostawcami usług dostępu do rachunku płatniczego oraz wymogi w zakresie stosowania silnego uwierzytelnienia klienta.

Dostawcy usług płatniczych będą mieli 18 miesięcy na wdrożenie wymagań RTS po ich wejściu w życie.#MarekChrzanowski#KNF#RTS#PSD2

W dniu 27 listopada br. projekt regulacyjnych standardów technicznych (Regulatory Technical Standards – RTS) dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i bezpiecznej komunikacji został opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Zakłada się, że RTS zostaną przyjęte w pierwszym kwartale 2018 r. i zaczną obowiązywać we wrześniu 2019 r. Obecnie projekt RTS został przedstawiony do konsultacji innym organom Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Parlamentowi Europejskiemu.Dostawcy usług płatniczych (w tym banki) będą mieli 18 miesięcy na wdrożenie wymagań RTS po ich wejściu w życie. Zgodnie z projektem RTS, każdy dostawca usług płatniczych (np. bank) prowadzący rachunki płatnicze dostępne online, powinien oferować co najmniej jeden interfejs umożliwiający bezpieczną komunikację z dostawcami usług dostępu do rachunku. Z punktu widzenia bezpieczeństwa istotną kwestią jest zapewnienie poufności danych użytkownika usług płatniczych (w tym danych osobowych i spersonalizowanych danych uwierzytelniających, np. login i hasło do bankowości internetowej).

Zagwarantować bezpieczeństwo

Projekt RTS zakłada również wyłączenia ze stosowania silnego uwierzytelnienia klienta, biorąc pod uwagę m.in. dostęp do informacji o rachunku płatniczym bez ujawniania danych wrażliwych, płatności zbliżeniowe do wysokości pewnej kwoty, płatności za transport i parkingi, przelewy do zaufanych beneficjentów na tzw. białych listach, przelewy powtarzalne (stała kwota i odbiorca płatności), transakcje zdalne nisko kwotowe czy też transakcje zdalne w oparciu o analizę ryzyka.W przypadku wytycznych dotyczących ryzyka operacyjnego i bezpieczeństwa w obszarze usług płatniczych, przewidywana data ich obowiązywania została przewidziana na II kwartał 2018. Wytyczne te określą wymogi, które dostawcy usług płatniczych powinni spełnić, aby ograniczyć ryzyko operacyjne i ryzyko utraty bezpieczeństwa wynikające ze świadczenia usług płatniczych. Obejmują one zarządzanie, w tym ramy zarządzania ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwa, modele zarządzania ryzykiem i kontroli; outsourcing; ocenę ryzyka, w tym identyfikację, klasyfikację i ocenę ryzyka funkcji, procesów i aktywów; ochronę integralności danych, systemów i poufności danych, bezpieczeństwa fizycznego i kontrolę aktywów.

Kompetentny nadzór

Komisja Nadzoru Finansowego kładzie duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa sektora finansowego, w tym bankowego, niezależnie od procesów legislacyjnych prowadzonych na poziomie Unii Europejskiej. Również w odniesieniu do rynku usług płatniczych po wdrożeniu PSD2 stosowane będą takie same standardy podejścia nadzorczego. Wszelkie niepokojące działania będą się spotykać z reakcją nadzoru, tak jak to ma miejsce w dotychczasowej praktyce.Więcej o PSD 2 i RTS w styczniowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK”.
Udostępnij artykuł: