Projekt ustawy dotyczącej obowiązku akceptacji gotówki trafił do Sejmu

Bezgotówkowo

Prezydent RP na wniosek Prezesa NBP złożył w Sejmie projekt ustawy dotyczący obowiązku akceptowania gotówki przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce - wynika ze strony internetowej Sejmu.

Fot. Pixabay.com

Prezydent RP na wniosek Prezesa NBP złożył w Sejmie projekt ustawy dotyczący obowiązku akceptowania gotówki przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce - wynika ze strony internetowej Sejmu.

Nowe regulacje mają zostać wprowadzone poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych.

"Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych jest uregulowanie statusu prawnego akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Z propozycją zmiany w ustawie o usługach płatniczych i uregulowanie kwestii akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Narodowego Banku Polskiego" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Postulaty NBP dotyczące obowiązku akceptowania gotówki znane są od kwietnia, kiedy to bank centralny w opinii do projektu noweli ustawy o usługach płatniczych wnioskował do Ministra Finansów, by w jej zapisach uwzględnić przepisy zapewniające generalną ochronę konsumentów przed odmową przyjęcia przez przedsiębiorcę płatności gotówką.

Nie będzie można odmówić przyjęcia płatności gotówką

Według projektu złożonej w Sejmie ustawy akceptant (przyjmujący płatność) nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy świadczenia usługi lub sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej oraz odmówić przyjęcia zapłaty od konsumenta znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP będącymi prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Odbiorca płatności nie mógłby nakładać ani pobierać jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu przyjmowania zapłaty znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP ani różnicować ceny w zależności od formy zapłaty.

...ale będą wyjątki

Przewiduje się następujące wyjątki od nakazu przyjmowania płatności w gotówce: w działalności prowadzonej w Internecie, w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu, w trakcie imprezy masowej, o ile zamieszczono stosowną informację w regulaminie tej imprezy oraz w przypadku innego unormowania przedmiotowej kwestii w odrębnych przepisach.

Proponowana przez prezydenta ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: