Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym: ODWRÓCONA HIPOTEKA dobrodziejstwo czy złodziejstwo?

NBS 2012/01

Właściciel mieszkania lub domu otrzyma świadczenie jednorazowe lub dożywotnią rentę, w zamian po jego śmierci bank zajmie nieruchomość - zakłada przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Właściciel mieszkania lub domu otrzyma świadczenie jednorazowe lub dożywotnią rentę, w zamian po jego śmierci bank zajmie nieruchomość - zakłada przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Zgodnie z projektem MF do zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która posiada określone prawo do nieruchomości (tj. prawo własności, prawo współwłasności ułamkowej części nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Drugą stroną umowy będzie instytucja kredytująca, podlegająca nadzorowi KNF.

Ochrona praw seniora

Odwrócona hipoteka to propozycja głównie dla osób starszych, którzy chcą zwiększyć wysokość swojej przyszłej emerytury. W umowie z bankiem zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanowiona na domu lub mieszkaniu bądź prawie do nieruchomości. Po śmierci kredytobiorcy własność nieruchomości przechodzi na bank, o ile spadkobiercy nie zdecydują się na spłatę kredytu. W innym przypadku bank przejmie hipotekę, wypłacając spadkobiercom różnicę od wartości kredytu pozostałej do spłaty a wartością nieruchomości. Na spłatę spadkobiercy mają 1 rok po śmierci kredytobiorcy bądź mogliby dostać różnicę między wartością nieruchomości a zobowiązań wobec banku.

Kwota kredytu jest wypłacana dożywotnio w ratach lub jednorazowo, kredytobiorca sam wybiera cel, na jaki chce przeznaczyć pieniądze. Możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu w każdym momencie, także bez uiszczania dodatkowych opłat (prowizji, oprocentowania za czas po spłacie kredytu).

Projekt przewiduje wiele rozwiązań w celu ochrony kredytobiorcy, np. obowiązek udzielenia kredytobiorcy przed zawarciem umowy szczegółowych informacji na jednolitym arkuszu informacyjnym, prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, prawo do wcześniejszej bezpłatnej spłaty kredytu, możliwość wypowiedzenia przez instytucję kredytującą umowy odwróconego kredytu hipotecznego wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach.

Jak rozpoznać i wycenić ryzyko?

W opinii ZBP nowe regulacje ograniczą nadużywanie pojęcia „odwróconej hipoteki” i wykorzystywania tej usługi bez uzasadnienia prawnego, co ma miejsce obecnie. Bankowcy zwracają uwagę, że wielu starszych ludzi może mieć problem ze zrozumieniem mechanizmów odwróconego kredytu, szczególnie gdy czytanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: