Projekt ustawy o samorządzie – grudzień 2012 r.

Finanse i gospodarka

Kancelaria Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych kolejnej wersji projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

W konsultacjach można wziąć udział poprzez bezpośrednie wysłanie opinii na adres: fdp.samorzad@prezydent.pl lub poprzez stronę www.mamzdanie.org.pl, jak również za pośrednictwem poczty: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Projektów Programowych, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

Uwagi do ww. projektu ustawy należy zgłaszać do 11 lutego 2013 roku.

Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw stanowi próbę odpowiedzi na niektóre postulaty zgłaszane przez środowiska samorządowe oraz organizacje obywatelskie.

W załączniku publikujemy projekt ustawy, uzasadnienie i wstęp do uzasadnienia.

Źródło: www.prezydent.pl

Udostępnij artykuł: