Projekt utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Aktualności

Do prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które są elementem Programu Budowy Kapitału zapowiedzianego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Do prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które są elementem Programu Budowy Kapitału zapowiedzianego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jest to efekt wspólnych prac Ministerstw Finansów, Rozwoju oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Podstawowym celem PPK będzie zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.

Dodatkową korzyścią dla gospodarki będzie wzrost bazy finansowania polskich przedsiębiorstw, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy Polski. Rolą Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. jest ustanowienie kluczowych narzędzi niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz nadzór nad całym procesem. PFR utworzy także portal, na którym zapewni łatwy dostęp do informacji o produktach, standardach umów oraz osiąganych stopach zwrotu przez poszczególne TFI. Rolą PFR TFI S.A. będzie realizacja PPK na zasadach rynkowych oraz prowadzenie Planów dla podmiotów zatrudniających, które nie podpiszą umów z innymi TFI.

Alicja Lelek

Udostępnij artykuł: