Projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego

Samorząd

MAC zaprasza do konsultacji  projektu założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Dokument dostępny jest na mamzdanie.org.pl, a uwagi i opinie można zgłaszać do 11 lutego.

MAC zaprasza do konsultacji  projektu założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Dokument dostępny jest na mamzdanie.org.pl, a uwagi i opinie można zgłaszać do 11 lutego.

Celem zmian jest poprawa warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez:

  • zwiększenie ich samodzielności i elastyczności organizacyjnej,
  • ułatwienie współpracy,
  • dobrowolne łączenia samorządów,
  • poprawę procedur realizacji zadań

Samorządy to dziś najważniejszy usługodawca usług publicznych i największy inwestor. W roku 2011 polski sektor samorządowy wydał co trzecią publiczną złotówkę. Udział ten jest znacząco wyższy niż we Francji i Wielkiej Brytanii, a zbliżony do udziału sektora samorządowego w Holandii i Norwegii.

Jak wzmocnić olbrzymi potencjał polskich samorządów? Zdaniem MAC kluczem jest współpraca - z administracją rządową, ale przede wszystkim między samymi samorządami.

MAC zakłada, że proponowane zmiany pozwolą samorządom zaoszczędzić co najmniej 1 mld zł rocznie. Propozycje zmian zostały wypracowane dzięki dialogowi z samorządowcami: wiosną 2012 r. Ministerstwo zebrało uwagi dotyczące uwarunkowań prawnych. Przygotowało też opracowania: Ocena działania samorządu lokalnego oraz Biała księga obszarów metropolitalnych. Jak mówi minister Michał Boni, propozycje zmian to nowe podejście do relacji rząd-samorząd, które wpisane jest w koncepcję Państwa Optimum. Takie państwo jest bardziej dopasowane do potrzeb obywateli, a w tym wypadku do potrzeb samorządów.

MAC zależy, aby zwiększyć samodzielność jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie organizacyjnym. Obecnie mamy ok. 59 tys. jednostek organizacyjnych JST, których funkcjonowanie w dużej mierze jest zdeterminowane prawnie. Samodzielne funkcjonowanie instytucji kosztuje (obsługa, administracja, księgowość etc.). Korzystniejsze dla jakości wykonywanych zadań byłoby pozostawienie możliwości wyboru sposobu realizacji poszczególnych zadań władzom samorządowym, np. poprzez przekazanie jednej wyspecjalizowanej instytucji obsługi księgowej jednostek organizacyjnych.

Na mamzdanie.org.pl MAC stawia przykładowe pytania, które ułatwią wyrobienie sobie zdania i wyrażenie opinii:

  • Czy znają Państwo konkretne przypadki, w których samorząd powinien mieć większą swobodę w wybieraniu sposobu realizacji zadań?
  • Czy w relacjach z urzędem gminy spotkaliście się Państwo z uciążliwością i problemami w załatwianiu sprawy, które wynikły z jakości przepisów? Czy jest coś - np. przy regulowania podatków i opłat lokalnych czy załatwianiu spraw związanych z wycinką drzew i krzewów - co uznajecie Państwo za szczególnie uciążliwe?
  • Czy istniejące i zaproponowane formy współpracy samorządów uważacie Państwo za wystarczające?
  • Czy Państwa zdaniem współpraca samorządów przynosi rezultaty w postaci np. lepszej jakości usług?
  • Czy chcieliby Państwo, by Państwa samorząd połączył się z samorządem sąsiednim, jeśli w rezultacie otrzymywaliby Państwo usługi publiczne wyższej jakości? Czy na Państwa opinię miałoby wpływ to, że po połączeniu nowa jednostka otrzymywałaby dodatkowe pieniądze?
  • W samorządzie poza pracownikami merytorycznymi (urzędnicy załatwiający sprawy mieszkańców, pracownicy socjalni, nauczyciele itd.) są zatrudnione również osoby, które zajmują się obsługą administracyjną i finansową instytucji samorządowych. Czy Państwa samorząd powinien mieć możliwość prowadzenia wspólnej obsługi dla wszystkich instytucji, które do niego należą?

Opinie można przesyłać przez stronę www.mamzdanie.org.pl do 11 lutego 2013 r.

Źródło: www.mac.gov.pl

Udostępnij artykuł: