Projekty Funduszu Spójności – stan realizacji

Samorząd

Dzięki realizacji projektów środowiskowych współfinansowanych z Funduszu Spójności 1,1 mln osób zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Środki unijne przyczyniły się również do wybudowania lub zmodernizowania 475 km dróg i blisko 300 km autostrad. To efekty przedstawione podczas XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego Strategię wykorzystania Funduszu Spójności 2004-2006, które odbyło się 29 maja 2012 r. w Warszawie.

Dzięki realizacji projektów środowiskowych współfinansowanych z Funduszu Spójności 1,1 mln osób zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Środki unijne przyczyniły się również do wybudowania lub zmodernizowania 475 km dróg i blisko 300 km autostrad. To efekty przedstawione podczas XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego Strategię wykorzystania Funduszu Spójności 2004-2006, które odbyło się 29 maja 2012 r. w Warszawie.

- Znajdujemy się na końcowym etapie realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności. 126 na 130 projektów zostało już zakończonych. Realizowane są jeszcze inwestycje dotknięte powodzią i kryzysem finansowym, dla których zawnioskowaliśmy do KE o przedłużenie terminu kwalifikowalności wydatków lub podział na fazy - poinformował wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło podczas posiedzenia Komitetu.

Końcowy etap realizacji projektów przekłada się na bardzo wysoki poziom wydatkowania środków, który osiągnął wartość 8,6 mld euro, czyli 110 proc. kosztów kwalifikowanych. Do końca kwietnia 2012 r. Polska zawnioskowała łącznie o prawie 98 proc. alokacji. O całą dostępną kwotę Polska powinna zawnioskować najpóźniej do czerwca 2013 r.

Obecnie najważniejsze wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych instytucji stanowi sprawne przeprowadzenie procesu rozliczania inwestycji. Do końca kwietnia zrealizowano płatność końcową dla 18 projektów, 95 raportów końcowych czeka na akceptację Komisji Europejskiej. Dotychczas KE wypłaciła stronie polskiej ponad 4,8 mld euro czyli ok. 85 proc. alokacji.

Projekty zrealizowane z Funduszu Spójności przyniosły konkretne rezultaty. Pozwoliły m.in. na uzyskanie przez Polskę pierwszego połączenia autostradowego z siecią TEN-T w pozostałych krajach UE (autostrada A 4), a także na powstanie najdłuższego w Polsce ciągu autostradowego o długości ponad 400 km (autostrada A 4 Szarów - zachodnia granica państwa). Dzięki tym środkom zmodernizowano oba przygraniczne odcinki linii kolejowej E 20 łączącej sieć TEN-T w zachodniej części UE z zewnętrzną granicą Unii.

Źródło: www.mrr.gov.pl

Udostępnij artykuł: