Promocja „Lekki Start” w kredycie hipotecznym eurobanku

Bankowość

eurobank proponuje swoim Klientom nową promocję kredytu mieszkaniowego "Lekki start". Bank oferuje obniżenie marży nawet do 0,8 % w pierwszym roku kredytowania, a także możliwość obniżenia prowizji nawet o 2 % w stosunku do standardowej oferty.

Przeprowadzka do nowego mieszkania wiąże się z wieloma wydatkami, dlatego spłata kredytu hipotecznego w pierwszym roku może być znacznym obciążeniem dla kredytobiorcy. eurobank, aby odciążyć Klientów, umożliwia skorzystanie z promocji „Lekki Start”. Jej zasady są proste i przejrzyste. Promocja polega na utrzymaniu przez pierwszy rok obniżonej marży kredytu, a następnie na zmianie na marżę docelową, obowiązującą do końca okresu kredytowania. Dodatkowo kredytobiorcy mają możliwość obniżenia prowizji. Z promocji mogą skorzystać wszyscy Klienci, którzy do 28 października złożą wniosek o kredyt mieszkaniowy w eurobanku.

Możliwość obniżenia marży

Wysokość marży zależy od wartości współczynnika LTV. W przypadku kredytów z LTV netto do 90% włącznie marża wynosi:

  • 0,8 % w pierwszym roku kredytowania tj. od dnia uruchomienia kredytu mieszkaniowego lub jego pierwszej transzy do dnia płatności zgodnie z harmonogramem 12-tej raty kredytu
  • 1,25 % w pozostałym okresie kredytowania tj. począwszy od dnia następnego po dniu płatności zgodnie z harmonogramem 12-tej raty kredytu i do końca okresu kredytowania;
    Natomiast dla kredytów z LTV netto powyżej 90% marża wynosi:
  • 1,2 % w pierwszym roku kredytowania tj. od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy do dnia płatności zgodnie z harmonogramem 12-tej raty kredytu
  • 1,55 % w pozostałym okresie kredytowania tj. począwszy od dnia następnego po dniu płatności zgodnie z harmonogramem 12-tej raty kredytu i do końca okresu kredytowania.

Warunkiem obniżenia marży jest przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie w dowolnym pakiecie z oferty eurobanku przez wszystkich współkredytobiorców osiągających dochód dyspozycyjny.

Atrakcyjne pakiety kont osobistych

Aby osiągnąć najniższą możliwą marżę, współkredytobiorca uzyskujący najwyższe dochody może założyć konto osobiste w pakiecie Online lub Prestige oraz zadeklarować regularny wpływ wynagrodzenia przez cały okres kredytowania. Założenie konta z przelewem wynagrodzenia jest dobrowolne. Klient, który nie zdecyduje się na to rozwiązanie, może również skorzystać z promocji, jednak otrzyma marżę wyższą o 0,3% od minimalnej.

Konta osobiste eurobanku wyróżniają się wysokim oprocentowaniem 3,5%. Konto Online przeznaczone jest dla Klientów, którzy w relacjach z bankiem wykorzystują głównie kanały elektroniczne (internet/telefon). Zaletą pakietu prócz wysokiego oprocentowania rachunku bieżącego są bezpłatne wypłaty z bankomatów w całym kraju oraz darmowe przelewy przez internet. Bank oferuje także bezpłatne wydanie karty debetowej i możliwość skorzystania z programu Kupujesz – Zyskujesz, dzięki któremu można odzyskać 0,5 % od wszystkich transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą lub od płatności internetowych. Z kolei pakiet Prestige skierowany jest do Klientów, którzy oczekują od banku specjalnego traktowania i najlepszych produktów. Posiada wszystkie zalety konta Online, a ponadto ofertuje bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie oraz bezpłatną realizację operacji w oddziale. Osoby wykorzystujące rachunek bieżący do spłaty rat kredytu hipotecznego nie poniosą opłaty za prowadzenie konta.

Możliwość obniżenia prowizji

W ramach promocji eurobank proponuje Klientom również możliwość obniżenia prowizji o maksymalne 2% w stosunku do standardowej oferty. Kredytobiorcy mogą to zrobić przystępując do ubezpieczenia grupowego od utraty pracy w dowolnym pakiecie z oferty Banku i utrzymując je co najmniej przez trzy lata od dnia uruchomienia kredytu. Do ubezpieczenia grupowego od utraty pracy powinni przystąpić wszyscy współkredytobiorcy osiągający dochód ze źródeł, które zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia mogą podlegać ubezpieczeniu.

Szczegółowe zasady promocji zawarte w Regulaminie promocji „Lekki Start”.

Udostępnij artykuł: