Promocja: Minimalizowanie ryzyka? Tak – im wcześniej, tym lepiej!

NBS 2009/07-08

W ostatnich tygodniach, znacznie szybciej niż przed rokiem rośnie liczba osób zalegającymi ze spłatami kredytów. Czy można sprawdzić wiarygodność płatniczą potencjalnego klienta zanim przyzna mu się kredyt? Czy można zabezpieczyć się lepiej przed sytuacjami jego niewypłacalności i tym samym zmniejszyć ryzyko swojego banku? Tak! Należy korzystać z wszelkich dostępnych źródeł informacji o kliencie!

Grzegorz Kondek

W obecnej sytuacji ekonomicznej panującej na świecie i w kraju, dotyczącej dynamicznych zmian na rynku kredytowym i mającej wpływ na kondycję fnansową osób fzycznych i przedsiębiorców, szczególnego znaczenia nabiera wiarygodność, jakość i kompletność danych bankowych wykorzy­stywanych w procesach oceny ryzyka. Związek Banków Polskich, do tych celów, udostępnia min. System BANKOWY REJESTR.

Obecnie większość banków komercyjnych jest w chroniona przez System BR, sytuacja jest niestety odwrotna w bankowo­ści spółdzielczej (zaledwie 20 proc. banków spółdzielczych). W najbliższym czasie może się to bardzo niekorzystnie odbić na tym sektorze bankowości.

Rok 2009 – wyraźny, znaczny wzrost liczby wpisów

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: