Promocja pakietów lokat oprocentowanych aż do 10% z funduszami inwestycyjnymi do końca sierpnia w Deutsche Bank Polska

Bankowość

Deutsche Bank przedłużył ofertę specjalną pakietów lokat wraz z funduszami, powiększając listę dostępnych w niej funduszy. Do końca sierpnia Klienci mogą wybierać spośród trzech pakietów - Silver, Gold, Platinum. W zależności od pakietu, środki są zdeponowane na 3-miesięcznej lokacie o oprocentowaniu 4%, 6% lub 10% w skali roku. Pozostała kwota przeznaczana jest na nabycie jednostek funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI i/lub TFI PZU. Do wyboru jest aż 27 funduszy.

Oferta Deutsche Bank, która łączy w sobie zalety atrakcyjnie oprocentowanej lokaty
z funduszami, z jednej strony pomaga dywersyfikować oszczędności, z drugiej stanowi impuls do aktywnego inwestowania środków w dłuższym terminie. W jej ramach Deutsche Bank oferuje trzy pakiety do wyboru:

  • Pakiet Silver – 50% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie z oprocentowaniem 4% w skali roku i 50% w funduszach Skarbiec TFI i/lub TFI PZU
  • Pakiet Gold – 25% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie z oprocentowaniem 6% w skali roku i 75% w funduszach Skarbiec TFI i/lub TFI PZU
  • Pakiet Platinum – 10% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie z oprocentowaniem 10% w skali roku i 90% w funduszach Skarbiec TFI i/lub TFI PZU.

W tej edycji promocji pakietów Klienci mają możliwość nabywania również subfunduszy TFI PZU. W ramach oferty dostępne są jednostki 23 subfunduszy Skarbiec TFI i 4 subfunduszy zarządzanych przez TFI PZU oferowanych przez Deutsche Bank. Wśród nich do wyboru są m.in. 4 subfundusze Skarbiec – JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO dające unikalne, globalne rozwiązania inwestycyjne oraz 4 subfundusze zarządzane przez TFI PZU: PZU Akcji Rynków Rozwiniętych, PZU Zrównoważony, PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, PZU Gotówkowy.

Minimalna kwota wpłaty w przypadku jednego pakietu wynosi 2 tys. zł, przy zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy lokatą a funduszami. Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty. Oferta jest przeznaczona zarówno dla nowych, jak i dla dotychczasowych Klientów, którzy powiększą stan swoich aktywów w Deutsche Bank w okresie promocji, trwającej do 29 sierpnia br. Z oferty można skorzystać we wszystkich Oddziałach Deutsche Bank.

Regulamin promocji dostępny jest na stronie Deutsche Bank:
https://www.deutschebank.pl/product-doc-7176195.bdoc?pm=text&pc=Regulamin-promocji-Bankowy-Skarbiec

Źródło: Deutsche Bank

Udostępnij artykuł: