Propozycja nowej ustawy o finansowaniu samorządów

Samorząd

Trudna sytuacja finansowa samorządów, związana z przekazywaniem im zadań bez dodatkowych budżetów była tematem V Zjazdu Gospodarczego Miast. Podczas jego trwania odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, który zaproponował projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST.

Zakłada ona zwiększenie wielkości udziału w PIT – ma to zrekompensować samorządom utracone dochody. Zmiana ta będzie wynikać z dokładnych wyliczeń ubytków ustawowych z lat 2007 – 2011. ZMP ma już gotowe wyliczenia obejmujące lata 2007 – 2009.

Wśród największych obciążeń samorządów Ryszard Grobelny – Prezes ZMP – wymienił: podniesienie o dwa punkty procentowe po stronie pracodawców składki rentowej i wzrost akcyzy.

Głównym celem inicjatywy jest uświadomienie i nagłośnienie problemu spadku dochodów JST, które w związku z nowymi zadaniami bez wskazania ścieżek finansowania, mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje.

Propozycja ustawy trafi teraz na posiedzenia przedstawicieli wszystkich korporacji i będzie dyskutowana.

Źródło: www.zmp.miasto.biz

Udostępnij artykuł: