Propozycje antylichwiarskie resortu sprawiedliwości uderzą również w uczciwe podmioty

Aktualności

Zaproponowana przez resort sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu karnego oraz innych ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Zamiast likwidacji szarej strefy w sektorze pożyczkowym nowe regulacje mogą spowodować wyeliminowanie z rynku uczciwie działających instytucji pożyczkowych oraz ograniczenie dostępności finansowania bankowego dla pewnych grup społecznych. - Powstała w ten sposób próżnia szybko zostanie wykorzystana przez firmy które działają poza jakąkolwiek kontrolą i nie przestrzegają żadnych standardów – ostrzega dr Tadeusz Białek, dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich.

Zaproponowana przez resort sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu karnego oraz innych ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Zamiast likwidacji szarej strefy w sektorze pożyczkowym nowe regulacje mogą spowodować wyeliminowanie z rynku uczciwie działających instytucji pożyczkowych oraz ograniczenie dostępności finansowania bankowego dla pewnych grup społecznych. - Powstała w ten sposób próżnia szybko zostanie wykorzystana przez firmy które działają poza jakąkolwiek kontrolą i nie przestrzegają żadnych standardów – ostrzega dr Tadeusz Białek, dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje poważne obniżenie limitów kosztów pozaodsetkowych. Pobieranie wyższych opłat i prowizji od konsumentów stałoby się przestępstwem, zagrożonym karą więzienia nawet do 5 lat. - Przesłanki stojące za projektem były słuszne; chodziło o wyeliminowanie nieuczciwych podmiotów, które w zamian za udzielenie pożyczki skłaniały klientów, z reguły nieświadomych bądź znajdujących się w kryzysowej sytuacji, do podpisania umowy przewłaszczenia nieruchomości. W takich sytuacjach przy najmniejszym opóźnieniu w spłacie rat pożyczkobiorca tracił lokal – przypomniał dr Białek. Problem w tym, ze przedłożenie przygotowane przez resort sprawiedliwości nie penalizuje wyłącznie tego typu procederu, ale może uderzyć także w uczciwie działające podmioty, jak banki, firmy pożyczkowe czy SKOK. - Zaproponowane w omawianym projekcie limity dot. kosztów pozaodsetkowych uczynią tę formę działalności operację całkowicie nieopłacalną dla wielu podmiotów. Pociągnie to za sobą likwidację wielu instytucji pożyczkowych, w konsekwencji większość kredytowania konsumenckiego przejdzie do sektora w żaden sposób niekontrolowanego – zauważył dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP. Wątpliwości odnośnie sensu dodatkowych organiczeń kosztów pozaodsetkowych budzi również fakt, iż wiosną tego roku weszła w życie tzw. ustawa postambergoldowa, która istotnie zmniejszyła możliwość pobierania przez instytucje finansowe innych kosztów niż odsetki. - Zwracamy się z prośbą do ministerstwa, by przemyśleć jeszcze raz te regulacje i skupić się na eliminowaniu patologii – podkreślił dr Białek.- Powinniśmy się zastanowić dlaczego podmioty regulowane i działające oficjalnie na rynku nie mogą zaspokajać niektórych potrzeb obywateli w zakresie usług finansowych – powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Uważa on, iż jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest natłok obowiązków regulacyjnych, które nierzadko wykluczają możliwość dostarczania określonych linii produktowych. - Powinniśmy tak ustawić mechanizm regulacyjny, żeby sztucznie nie wykluczać takich osób z finansowania – stwierdził prezes ZBP. Konieczne są również zintensyfikowane działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu. - Wszyscy udzielający pożyczek i kredytów powinni współdziałać w wymianie informacji – uważa Krzysztof Pietraszkiewicz. Jego zdaniem, wszystkie te działania są konieczne, jeśli nie chcemy doprowadzić do utworzenia się w Polsce silnego podziemia finansowego.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: