Propozycje w sprawie OFE przedstawione przez rząd niekorzystne dla emerytów

Finanse i gospodarka

Rząd podjął decyzję w sprawie OFE. Część obligacyjna OFE zostanie przekazana do ZUS, część akcyjna zostanie w OFE. Obywatel będzie miał wybór czy zostaje w części kapitałowej, czy przechodzi do ZUS, który będzie odpowiedzialny w całości za wypłatę emerytur. Premier zapowiedział również, że środki zgromadzone w OFE będą  stopniowo przekazywane do ZUS na 10 lat przed emeryturą.

Zdaniem BCC propozycje przedstawione przez premiera są niekorzystne dla emerytów. To akceptacja rządu dla powszechnego systemu emerytur minimalnych w perspektywie dekady.
Pogłębiają ryzyko niewypłacalności FUS i oznaczają stopniowe wygaszanie działalności OFE.

Przesunięcie aktywów do FUS w okresie przedemerytalnym oznacza zmniejszenie świadczeń o conajmniej kilkanaście procent i przeniesienie zobowiązań państwa na okres po 2020 roku. W tym czasie niedobór funduszu emerytalnego będzie wynosił przeciętnie 3% PKB. Premier podjął decyzję o sfinansowaniu kosztów przywilejów emerytalnych, braku reformy rent, oszczędnościami Polaków, w szczególności ludzi młodych i w średnim wieku, którzy przystępowali do OFE z przekonaniem.

Konstrukcja ponownego wyboru jest pozornym wyborem, ponieważ nie dano obywatelom możliwości rezygnacji z przesuwania ich aktywów na 10 lat przed emeryturą, a 3 miesiące na decyzję którą ubezpieczony ma podjąć – czy pozostaje w OFE – to zdecydowanie za krótki termin. Badana pokazują, że świadomą decyzję podejmie najwyżej 20 proc. ubezpieczonych.

Działania rządu zmierzają ku wykorzystaniu niewiedzy, inercji i zamieszania wokół emerytur na niekorzyść emerytów i stanowią krok ku ostatecznej likwidacji OFE w przeciągu kilku lat.

Dr Wojciech Nagel
ekspert ds. ubezpieczeń społecznych
Business Centre Club

Udostępnij artykuł: