Prosimy o pomoc i wsparcie dla Justyny i Grzegorza

Wiadomości

Zwracamy się do Państwa z bardzo gorąco, serdeczną i ogromną prośbą do ludzi życzliwych, wyrozumiałych do sponsorów i darczyńców dobrej woli i dobrego serca  o wsparcie i pomoc w pozyskaniu funduszy na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, ochronę zdrowia dla Justyny i Grzegorza.

Zwracamy się do Państwa z bardzo gorąco, serdeczną i ogromną prośbą do ludzi życzliwych, wyrozumiałych do sponsorów i darczyńców dobrej woli i dobrego serca  o wsparcie i pomoc w pozyskaniu funduszy na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, ochronę zdrowia dla Justyny i Grzegorza.

Justyna od młodych swoich lat często choruje na zapalenie nerek często przebywa w szpitalu. Ma bardzo poważne problemy z oddawaniem moczu.

Schorzenie: moczenie nocne i dzienne, obserwacja w kierunku odpływu żołądkowo-przełykowego, stan zagrożenia kamicą. Musi cały czas przyjmować leki, które są bardzo drogie. Często brakuje pieniędzy na zakup lekarstw, które są bardzo ważne.

Jeśli Justyna nie będzie brała lekarstw to choroba będzie postępować i będzie coraz gorzej. Ta choroba wiąże się z bardzo dużymi kosztami, gdyż wymaga stałego leczenia i rehabilitacji. Ponadto Lekarze stwierdzili bardzo dużą wadę zgryzu. Jest pod stałą kontrolą specjalisty Ortodontki. Jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji materialno-finansowej. Schorzenie Grzegorza: upośledzenie umysłowe, Schizofrenia niezróżnicowana, depresja. Schizofrenia jest chorobą psychiczną polegającą na nieprawidłowym funkcjonowaniu sfery psychicznej Grzesia.

Powoduje zaburzenia myślenia, urojenia, omamy, halucynacje, zmienne uczucia i zachowanie. Zaś  depresja jest jednostką chorobową, której towarzyszą następujące objawy: smutek, problemy ze snem, brak radości z życia. Wiąże się ona też z bardzo dużymi kosztami, gdyż wymaga stałego leczenia, rehabilitacji i obserwacji. Jest pod stałą opieką psychiatry, psychologa, często przebywa w szpitalu. Nie pracujemy zawodowo i nie mamy żadnego stałego źródła dochodu. Które by zapewniło normalne życie i leczenie dzieci.

Oboje jesteśmy zarejestrowani w biurze pracy jako bezrobotni bez prawa do zasiłku. Żyjemy z pracy dorywczej, gdzie się da i tam się pracuje, która nie zawsze jest. Nasze mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej jest zadłużone. Z naszej strony robimy wszystko, co możemy zrobić dla zdrowia Justyny i Grzegorza ale z braku pieniędzy możemy im tylko zapewnić ogromną miłość i duchowe wsparcie w leczeniu i rehabilitacji. Za okazałą pomoc, wyrozumiałość i życzliwość jesteśmy i zawsze będziemy ogromnie bardzo wdzięczni dla Państwa, z góry i z całego serca ślicznie i serdecznie dziękujemy, za każdy odruch wrażliwości i życzliwości. Naszą ogromną wdzięczność wyrażamy w modlitwie, prosząc, Miłosiernego Pana, by darzył Was Swoją miłością i hojnie wynagrodził łaskami Wasz DAR SERCA dla Justyny i Grzegorza. Serdecznie i pokornie z głębi serca prosimy wspomóżcie dobrowolną kwotą darowizny na konto Fundacji:

Wszelkie darowizny prosimy kierować na konto:

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" ul: Łomiańska 5 01-685 Warszawa

BANK Pekao S.A. I O/Warszawa PL 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
(darowizny w złotówkach) z dopiskiem: 5562 Sawicka Justyna darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Wpłaty zagraniczne kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW

86 1240 1037 1787 0010 1740 2700
(darowizny w dolarach amerykańskich USD) z dopiskiem: 5562 Sawicka Justyna darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

31 1240 1037 1978 0010 1651 3186 (darowizny w euro) z dopiskiem:  5562 Sawicka Justyna darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Lub

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" ul: Łomiańska 5 01-685 Warszawa

BANK BPH S.A. PL 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 (darowizny w złotówkach) z dopiskiem: 14932 Sawicki Grzegorz darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Wpłaty zagraniczne: Kod SWIFT (BIC): BPHKPLPK

48 10600076 0000321000196523
(darowizny w dolarach amerykańskich USD)
z dopiskiem: 14932 Sawicki Grzegorz darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

11 10600076 0000321000196510
(darowizny w euro) z dopiskiem: 14932 Sawicki Grzegorz darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Pomóżmy razem:

Pamiętajmy że pojedyncze akty dobroci wspólnie tworzą wielkie dobro. Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą Ratujmy zdrowie chorych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie i nagłośnianie informacji o danych osobowych Justyny i Grzegorza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. Zm. W celu pozyskiwania funduszy, sponsorów, darczyńców dla Justyny i Grzegorza. W związku powyższym. Prosimy o nagłośnienie i promowanie swoim otoczeniu wśród znajomych kolegów i koleżanek, prosimy o coroczne przekazywanie 1% podatku dla Justyny i Grzegorza zamiast Fiskusowi.

Przekaż dalej.

Oprócz wpłat darowizn na subkonto Fundacji prosimy Państwa o przekazywanie 1% swego podatku za 2012r dla Justyny i Grzegorza zamiast Fiskusowi.

Wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT wpisać Fundacji KRS: 0000037904 a  w polu Informacje uzupełniające- cel szczegółowy 1% 5562 Sawicka Justyna lub 14932 Sawicki Grzegorz

Wszystkie środki, pieniężne na subkoncie w Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Gwarantem tego jest Fundacja oraz jej statut.

Składamy serdeczne podziękowania wyrazy wdzięczności i szacunku wszystkim sponsorom, darczyńcom instytucjonalnym i osobom prywatnym.

Udostępnij artykuł:

Prosimy o pomoc i wsparcie dla Justyny i Grzegorza

Finanse i gospodarka

Zwracamy się do Państwa z bardzo gorąco, serdeczną i ogromną prośbą do ludzi życzliwych, wyrozumiałych do sponsorów i darczyńców dobrej woli i dobrego serca  o wsparcie i pomoc w pozyskaniu funduszy na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, ochronę zdrowia dla Justyny i Grzegorza.

Zwracamy się do Państwa z bardzo gorąco, serdeczną i ogromną prośbą do ludzi życzliwych, wyrozumiałych do sponsorów i darczyńców dobrej woli i dobrego serca  o wsparcie i pomoc w pozyskaniu funduszy na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, ochronę zdrowia dla Justyny i Grzegorza.

Justyna od młodych swoich lat często choruje na zapalenie nerek często przebywa w szpitalu. Ma bardzo poważne problemy z oddawaniem moczu.

Schorzenie: moczenie nocne i dzienne, obserwacja w kierunku odpływu żołądkowo-przełykowego, stan zagrożenia kamicą. Musi cały czas przyjmować leki, które są bardzo drogie. Często brakuje pieniędzy na zakup lekarstw, które są bardzo ważne.

Jeśli Justyna nie będzie brała lekarstw to choroba będzie postępować i będzie coraz gorzej. Ta choroba wiąże się z bardzo dużymi kosztami, gdyż wymaga stałego leczenia i rehabilitacji. Ponadto Lekarze stwierdzili bardzo dużą wadę zgryzu. Jest pod stałą kontrolą specjalisty Ortodontki. Jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji materialno-finansowej. Schorzenie Grzegorza: upośledzenie umysłowe, Schizofrenia niezróżnicowana, depresja. Schizofrenia jest chorobą psychiczną polegającą na nieprawidłowym funkcjonowaniu sfery psychicznej Grzesia.

Powoduje zaburzenia myślenia, urojenia, omamy, halucynacje, zmienne uczucia i zachowanie. Zaś  depresja jest jednostką chorobową, której towarzyszą następujące objawy: smutek, problemy ze snem, brak radości z życia. Wiąże się ona też z bardzo dużymi kosztami, gdyż wymaga stałego leczenia, rehabilitacji i obserwacji. Jest pod stałą opieką psychiatry, psychologa, często przebywa w szpitalu. Nie pracujemy zawodowo i nie mamy żadnego stałego źródła dochodu. Które by zapewniło normalne życie i leczenie dzieci.

Oboje jesteśmy zarejestrowani w biurze pracy jako bezrobotni bez prawa do zasiłku. Żyjemy z pracy dorywczej, gdzie się da i tam się pracuje, która nie zawsze jest. Nasze mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej jest zadłużone. Z naszej strony robimy wszystko, co możemy zrobić dla zdrowia Justyny i Grzegorza ale z braku pieniędzy możemy im tylko zapewnić ogromną miłość i duchowe wsparcie w leczeniu i rehabilitacji. Za okazałą pomoc, wyrozumiałość i życzliwość jesteśmy i zawsze będziemy ogromnie bardzo wdzięczni dla Państwa, z góry i z całego serca ślicznie i serdecznie dziękujemy, za każdy odruch wrażliwości i życzliwości. Naszą ogromną wdzięczność wyrażamy w modlitwie, prosząc, Miłosiernego Pana, by darzył Was Swoją miłością i hojnie wynagrodził łaskami Wasz DAR SERCA dla Justyny i Grzegorza. Serdecznie i pokornie z głębi serca prosimy wspomóżcie dobrowolną kwotą darowizny na konto Fundacji:

Wszelkie darowizny prosimy kierować na konto:

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" ul: Łomiańska 5 01-685 Warszawa

BANK Pekao S.A. I O/Warszawa PL 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
(darowizny w złotówkach) z dopiskiem: 5562 Sawicka Justyna darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Wpłaty zagraniczne kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW

86 1240 1037 1787 0010 1740 2700
(darowizny w dolarach amerykańskich USD) z dopiskiem: 5562 Sawicka Justyna darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

31 1240 1037 1978 0010 1651 3186 (darowizny w euro) z dopiskiem:  5562 Sawicka Justyna darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Lub

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" ul: Łomiańska 5 01-685 Warszawa

BANK BPH S.A. PL 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 (darowizny w złotówkach) z dopiskiem: 14932 Sawicki Grzegorz darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Wpłaty zagraniczne: Kod SWIFT (BIC): BPHKPLPK

48 10600076 0000321000196523
(darowizny w dolarach amerykańskich USD)
z dopiskiem: 14932 Sawicki Grzegorz darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

11 10600076 0000321000196510
(darowizny w euro) z dopiskiem: 14932 Sawicki Grzegorz darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Pomóżmy razem:

Pamiętajmy że pojedyncze akty dobroci wspólnie tworzą wielkie dobro. Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą Ratujmy zdrowie chorych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie i nagłośnianie informacji o danych osobowych Justyny i Grzegorza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. Zm. W celu pozyskiwania funduszy, sponsorów, darczyńców dla Justyny i Grzegorza. W związku powyższym. Prosimy o nagłośnienie i promowanie swoim otoczeniu wśród znajomych kolegów i koleżanek, prosimy o coroczne przekazywanie 1% podatku dla Justyny i Grzegorza zamiast Fiskusowi.

Przekaż dalej.

Oprócz wpłat darowizn na subkonto Fundacji prosimy Państwa o przekazywanie 1% swego podatku za 2012r dla Justyny i Grzegorza zamiast Fiskusowi.

Wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT wpisać Fundacji KRS: 0000037904 a  w polu Informacje uzupełniające- cel szczegółowy 1% 5562 Sawicka Justyna lub 14932 Sawicki Grzegorz

Wszystkie środki, pieniężne na subkoncie w Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Gwarantem tego jest Fundacja oraz jej statut.

Składamy serdeczne podziękowania wyrazy wdzięczności i szacunku wszystkim sponsorom, darczyńcom instytucjonalnym i osobom prywatnym.

Udostępnij artykuł: