Prospołecznie od BS w Chorzelach

Bankowość

Prawie 50 tysięcy złotych przyznanych dotacji, co najmniej 20 instytucji i organizacji, którym udzieliliśmy wsparcia, prawie 40 akcji zorganizowanych z pomocą finansową Banku Spółdzielczego w Chorzelach - tak w skrócie wyglądał dla nas miniony rok w działalności prospołecznej. Można więc powiedzieć, że trzymamy poziom!

Prawie 50 tysięcy złotych przyznanych dotacji, co najmniej 20 instytucji i organizacji, którym udzieliliśmy wsparcia, prawie 40 akcji zorganizowanych z pomocą finansową Banku Spółdzielczego w Chorzelach - tak w skrócie wyglądał dla nas miniony rok w działalności prospołecznej. Można więc powiedzieć, że trzymamy poziom!

Od wielu już lat BS w Chorzelach przeznacza kilka procent z uzyskanego dochodu na fundusz społeczno-kulturalny, z którego finansowane są projekty społeczne - organizowane przez szkoły, biblioteki czy stowarzyszenia. Ponieważ od kilku lat notujemy dobre wyniki finansowe, przekłada się to na zasobność dotacji przeznaczanych dla organizacji z miasta i gminy Chorzele. Nic więc dziwnego, że nasze logo widać coraz częściej przy różnego rodzaju akcjach, z których korzysta nasze społeczeństwo. W ten sposób chcemy pełniej realizować misję spółdzielczości i dzielić się tym, co zdobywamy dzięki naszym klientom.

Co zaś działo się w roku 2014 z naszym udziałem? Powtarzając za Jurkiem Owsiakiem - oj, działo się! Tradycyjnie już przeznaczyliśmy sporą kwotę na program SKO realizowany w szkołach podstawowych. Pomagaliśmy w organizacji konkursów, imprez szkolnych, a także finansowaliśmy nagrody dla najlepiej oszczędzających. Dodatkowo też finansowaliśmy np. upominki dla dzieci z klas pierwszych, wspieraliśmy rady rodziców w fundowaniu paczek świątecznych itd. W końcu jednak to szkoły zapewniają lepszy start naszym pociechom, dlatego nie możemy zapominać o tych instytucjach.

Logo BS Chorzele było widać także podczas spektakularnych wydarzeń muzycznych w naszych okolicach: najpierw w czerwcu pomogliśmy zorganizować koncert Grzegorza Turnaua, a dwa miesiące później asystowaliśmy przy Dniach Chorzel, podczas których zagrały zespoły Pectus i Lady Pank. Byliśmy także na imprezie pn. "Smaki Tradycji" w Krzynowłodze Małej, gdzie gwiazdą imprezy byli Marcin Daniec i Majka Jeżowska.

Z kolei Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna dzięki naszej dotacji zakupiła zestaw ważnych publikacji z takich dziedzin jak psychologia czy marketing. Teraz te podręczniki są dostępne na specjalnej półce bibliotecznej oznaczonej naszym logo.

Kolejny rok pamiętaliśmy o strażakach ochotnikach - łącznie wparliśmy sześć jednostek OSP. Na specjalne względy mogli liczyć zwłaszcza strażacy z Chorzel, którzy zorganizowali w tym roku swoje 110-lecie. Ale każda jednostka, która świętowała lub będzie świętować okrągłą rocznicę powstania, mogła lub może liczyć na podobne wsparcie.

Z naszego wsparcia skorzystali również piłkarze z miejscowego klubu Orzyc Chorzele, którzy od kilku lat prezentują logo naszego Banku na swoich koszulkach. W 2014 roku wspieraliśmy ponadto inne imprezy sportowe - jak "Bieg Ku Świętości" przygotowany przez chorzelskie gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II czy kolejny już wyścig Mazovia MTB. Pomagaliśmy ponadto w Dekanalno-Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek, półkoloniach przygotowanych przez Chorzelską Fundację na rzecz Dzieci i Młodzieży "Iskierka" czy II Rajdzie Pieszym "Śladami Robespierre’a z Dąbrówki" - pomyśle TPCh.

W podsumowaniu możemy więc powiedzieć, że duża część wydarzeń społecznych z gminy Chorzele odbywała się dzięki naszemu wsparciu finansowemu. I choć wiele razy nasi przedstawiciele słyszeli za to "Dziękujemy!" - tak naprawdę to my powinniśmy dziękować wszystkim obdarowanym. Za to, że znajdują w sobie siłę, by działać społecznie.

Lista obdarowanych instytucji i organizacji w 2014 roku:

Samorządowe Instytucje Kultury

 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach, w tym oddział w Zarębach,
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej,
 3. Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach, w tym świetlica wiejska w Zarębach

Placówki edukacyjne

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi,
 4. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chorzelach
 5. Zespół Szkół im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie,
 6. Zespół Szkół w Krzynowłodze Wielkiej,
 7. Zespół Szkół w Zarębach
 8. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach.

Ochotnicze Straże Pożarne

 1. OSP Budki,
 2. OSP Chorzele,
 3. OSP Raszujka,
 4. OSP Rembielin,
 5. OSP Rzodkiewnica,
 6. OSP Zaręby.

Inne stowarzyszenia i fundacje

 1. Chorzelska Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży "Iskierka",
 2. Klub Sportowy 1946 "Orzyc",
 3. Towarzystwo Przyjaciół Chorzel,
 4. Mazovia MTB Marathon,
 5. Polski Związek Wędkarski koło w Chorzelach,
 6. Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Mikołaja w Chorzelach,
 7. Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Zarębach,

Źródło: Bank Spółdzielczy w Chorzelach

Udostępnij artykuł: