Prosto z rynku: Dalsza poprawa na rynku pracy w lipcu

Komentarze ekspertów

Dane za lipiec potwierdziły dalszą poprawę na rynku pracy. Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyła nieznacznie i wyniosła 0,8% r/r wobec 0,7% r/r przed miesiącem.

Wzrost zatrudnienia w lipcu to częściowo efekt działania czynników sezonowych, choć przyrost zatrudnienia w lipcu tego roku był wyższy niż w ostatnich trzech latach.

Przedsiębiorcy wciąż zwiększają popyt na pracę, co może odzwierciedlać ich wciąż dobrą kondycję ekonomiczną. W tym samym czasie presja płacowa pozostaje na umiarkowanym poziomie. W lipcu dynamika płacy w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 3,5% r/r, stabilizując się na poziomie z czerwca. W ujęciu realnym natomiast jej wzrost przyspieszył do 3,7% r/r, potwierdzając że niska inflacja sprzyja wzrostowi siły nabywczej dochodów z pracy. Fundusz płac, będący złożeniem danych o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, wzrósł w minionym miesiącu o 4,3% r/r nominalnie i 4,5% r/r realnie wobec odpowiednio 4,2% i 3,9% miesiąc wcześniej. Wzrost realnych dochodów z pracy stanowi czynnik wspierający konsumpcje prywatną.

W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego stopniowego wzrostu zatrudnienia, choć ze względu na możliwe wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w następstwie sankcji nałożonych przez Rosję na eksport żywności, ścieżka wzrostu zatrudnienia może być łagodniejsza. Dane te są neutralne dla polityki pieniężnej, choć kontynuacja poprawy na rynku pracy może stanowić jeden z potencjalnych argumentów na przeciwników łagodzenia polityki pieniężnej.
140819.millenium.tabela.600

Źródło: Bank Millennium S.A.

Udostępnij artykuł: