Prosto z Rynku – Pogłębienie spadku inflacji

Komentarze ekspertów

Inflacja mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych spadła w sierpniu -0,3% r/r z -0,2% r/r w lipcu, co było wynikiem zgodnym z oczekiwaniami. Jak można było przypuszczać spadkowi inflacji sprzyja taniejąca żywność, której ceny obniżyły się w sierpniu o 1,4% m/m. Spadek cen żywności, szczególnie owoców i warzyw, ma częściowo charakter sezonowy, jednak został on pogłębiony przez skutkami sankcji nałożonych na eksport żywności do Rosji.

Inflacja mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych spadła w sierpniu -0,3% r/r z -0,2% r/r w lipcu, co było wynikiem zgodnym z oczekiwaniami. Jak można było przypuszczać spadkowi inflacji sprzyja taniejąca żywność, której ceny obniżyły się w sierpniu o 1,4% m/m. Spadek cen żywności, szczególnie owoców i warzyw, ma częściowo charakter sezonowy, jednak został on pogłębiony przez skutkami sankcji nałożonych na eksport żywności do Rosji.

Najbardziej potaniały warzywa (o 13,4% m/m) oraz owoce (o 5,8% m/m). potaniały, choć w nieco mniejszym stopniu, także inne produkty objęte sankcjami rosyjskimi (nabiał, mięso). Silniej od oczekiwań wzrosły natomiast ceny w kategorii łączność, na co wpływ miała zwyżka cen usług telekomunikacyjnych (+1,3% m/m). W rezultacie nieznacznie w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyła się inflacja bazowa. Według naszych szacunków wyłączając ceny żywności i paliw, inflacja bazowa wyniosła 0,5% r/r wobec 0,4% r/r w lipcu.

Presja cenowa w gospodarce utrzymuje się na niskim poziomie. W najbliższych dwóch miesiącach roczny wskaźnik inflacji powinien pozostać ujemny, choć nie spodziewamy się jego dalszego spadku. W listopadzie inflacja powinna powrócić do poziomów dodatnich, pozostając tylko nieznacznie powyżej zera. Podtrzymujemy naszą ocenę, że ujemne odczyty inflacji będą miały przejściowy charakter i nie powinny wywołać negatywnych skutków charakterystycznych dla deflacji. Opublikowane dziś dane utrwalają oczekiwania na łagodzenie polityki pieniężnej i cięcie kosztu pieniądza już w październiku.
140915.inflacja.01.721

Biuro Analiz Makroekonomicznych Banku Millennium

 

Udostępnij artykuł: