Prosto z rynku: Stabilizacja dynamiki wynagrodzeń

Raporty

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w sierpniu 0,7% r/r wobec 0,8% r/r miesiąc wcześniej, co było wynikiem zgodnym z naszymi oczekiwaniami i nieco poniżej konsensusu na poziomie 0,8% r/r. W skali miesiąca liczba etatów przyrosła 3,5 tys. i był to czwarty z rzędu miesiąc zwyżki zatrudnienia. Przedsiębiorcy wciąż zwiększają popyt na pracę, choć jego nasilenie nieco osłabło w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w sierpniu 0,7% r/r wobec 0,8% r/r miesiąc wcześniej, co było wynikiem zgodnym z naszymi oczekiwaniami i nieco poniżej konsensusu na poziomie 0,8% r/r. W skali miesiąca liczba etatów przyrosła 3,5 tys. i był to czwarty z rzędu miesiąc zwyżki zatrudnienia. Przedsiębiorcy wciąż zwiększają popyt na pracę, choć jego nasilenie nieco osłabło w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Sygnalizowały to także wyniki badania PMI, w którym przedsiębiorcy wciąż wskazywali na wzrost liczby miejsc pracy, choć w wolniejszym tempie. W tym samym czasie presja płacowa pozostaje na umiarkowanym poziomie. W sierpniu dynamika płacy w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 3,5% r/r, stabilizując się na poziomie z lipca i czerwca. W ujęciu realnym natomiast jej wzrost przyspieszył do 3,8% r/r z 3,7% r/r miesiąc wcześniej, potwierdzając że niska inflacja sprzyja wzrostowi siły nabywczej dochodów z pracy. Fundusz płac, będący złożeniem danych o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, wzrósł w minionym miesiącu o 4,3% r/r nominalnie i 4,6% r/r realnie. Wzrost realnych dochodów z pracy powinien stanowić czynnik wspierający konsumpcje prywatną.

W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego stopniowego wzrostu zatrudnienia, choć ze względu na możliwe wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w następstwie sankcji nałożonych przez Rosję na eksport żywności, ścieżka wzrostu zatrudnienia może być łagodniejsza. Dane te są neutralne dla polityki pieniężnej, choć umiarkowana dynamika płac i stabilizacja wzrostu zatrudnienia może wspierać zwolenników łagodzenia polityki pieniężnej.
140921.stabilizacja.dynamiki.wynagr

Źródło: Bank Millennium

 

Udostępnij artykuł: