Protest Rady Przedsiębiorczości przeciwko działaniom prokuratury i organów ścigania wobec przedsiębiorców

Firma

Z ogromnym niepokojem obserwujemy zatrzymania znanych polskich przedsiębiorców i ich doradców. Sposób przeprowadzenia tych zatrzymań narusza konstytucyjne prawa zatrzymanych i buduje atmosferę powszechnego zastraszenia, czytamy w dokumencie przesłanym mediom przez Radę Przedsiębiorczości, w której skład wchodzą: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Logo Rady Przedsiębiorczości
Fot. Pracodawcy RP

Z ogromnym niepokojem obserwujemy zatrzymania znanych polskich przedsiębiorców i ich doradców. Sposób przeprowadzenia tych zatrzymań narusza konstytucyjne prawa zatrzymanych i buduje atmosferę powszechnego zastraszenia, czytamy w dokumencie przesłanym mediom przez Radę Przedsiębiorczości, w której skład wchodzą: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Coraz bardziej kontrowersyjne działania prokuratury i organów ścigania podkopują i tak wątłe zaufanie Polaków do instytucji państwowych

Nie przesądzamy o odpowiedzialności osób, wobec których prowadzone są postępowania. Stanowczo protestujemy jednak przeciwko codziennym praktykom prokuratury i organów ścigania, które wywierają presję na podejrzanych, stosowaną na niespotykaną wcześniej skalę.

Nagminne zatrzymania w celu przesłuchania i bezprecedensowe nadużywanie aresztu tymczasowego – najostrzejszego środka zapobiegawczego – są niedopuszczalne.

Zatrzymanie w świetle medialnych reflektorów i perspektywa wielomiesięcznego aresztu, bez względu na wagę zarzutów i stopień ich uprawdopodobnienia, stają się powszechną formą nacisku na podejrzanego.

Godzi to w konstytucyjne prawa obywatela, który powinien mieć gwarancję szerokiego korzystania z zasady domniemania niewinności.

Rozbudzanie przez prokuraturę szerokiego zainteresowania mediów, bez udzielania wyczerpujących i pełnych informacji, jest drogą do zniszczenia wizerunku zatrzymanego na długo przed wydaniem jakiegokolwiek rozstrzygnięcia przez sąd.

Coraz bardziej kontrowersyjne działania prokuratury i organów ścigania podkopują i tak wątłe zaufanie Polaków do instytucji państwowych.

Dzieje się to w czasach największego kryzysu w najnowszej historii Polski i Europy.

W dniach, kiedy musimy walczyć o życie i zdrowie ludzi, miejsca pracy i odbudowę gospodarki. W tej walce prywatni przedsiębiorcy odgrywają kluczową rolę i nie mogą padać ofiarą nadużyć ze strony władzy.

Potrzebujemy dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, atmosfery solidarności, wsparcia i współpracy. Podkopywanie zaufania do kolejnej grupy społecznej z pewnością temu nie służy. Dlatego apelujemy o rozwagę i merytoryczne stosowanie prawa.

Rada Przedsiębiorczości to forum współdziałania szefów największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Została reaktywowana 24 marca 2020 roku w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią i recesją (pierwotnie została powołana 17 listopada 2003 roku). Rada Przedsiębiorczości deklaruje w tym zakresie pełną gotowość do współpracy z Rządem i Premierem RP oraz wszystkimi stronami sceny politycznej.

Udostępnij artykuł: