Protokół z posiedzenia FOMC

Komentarze ekspertów

Środowa sesja została zdominowana przez informacje docierające z banków centralnych. Zgodnie z oczekiwaniami rynku, podczas lutowego posiedzenia BoE podjął decyzję o utrzymaniu na dotychczasowym poziomie podstawowych parametrów polityki monetarnej, pozostawiając stopy procentowe na niezmienionym poziomie oraz podtrzymując założenia tzw. forward guidance, ogłoszone przy okazji publikacji kwartalnego raportu na temat inflacji.

Środowa sesja została zdominowana przez informacje docierające z banków centralnych. Zgodnie z oczekiwaniami rynku, podczas lutowego posiedzenia BoE podjął decyzję o utrzymaniu na dotychczasowym poziomie podstawowych parametrów polityki monetarnej, pozostawiając stopy procentowe na niezmienionym poziomie oraz podtrzymując założenia tzw. forward guidance, ogłoszone przy okazji publikacji kwartalnego raportu na temat inflacji.

Zgodnie z zapowiedziami, stopy procentowe mają pozostać na rekordowo niskim poziomie nawet wtedy, gdy bezrobocie w Wielkiej Brytanii spadnie poniżej poziomu 7%. W tej sytuacji, ekonomiści spodziewają się, że BoE podejmie decyzję o ich podniesieniu nie wcześniej niż w II kwartale 2015 roku. Popołudniu uwagę inwestorów przyciągnęły również wiadomości napływające zza Oceanu, gdzie opublikowano protokół z ostatniego posiedzenia Fed pod przewodnictwem Bena Bernanke. Większość członków FOMC opowiedziało się za dalszym kontynuowaniem ograniczania programu QE3 - czytamy w dokumencie.  

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji danych obrazujących aktualną sytuację ekonomiczną w Japonii. W ciągu dnia poznamy również informacje o wysokości indeksów PMI dla sektorów przemysłowych oraz usługowych po obu stronach Oceanu.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: