Przełamany monopol

Finanse i gospodarka

List Polska S.A. wprowadza na rynek polski rozwiązanie klasy back-office dla domów maklerskich i instytucji finansowych. Wraz z partnerem - firmą SiGrade List Polska S.A. - niezależny dostawca oprogramowania dla rynków elektronicznych zakończył proces dostosowywania swojego oprogramowania do realiów rynku polskiego.

List Polska S.A. wprowadza na rynek polski rozwiązanie klasy back-office dla domów maklerskich i instytucji finansowych. Wraz z partnerem - firmą SiGrade List Polska S.A. - niezależny dostawca oprogramowania dla rynków elektronicznych zakończył proces dostosowywania swojego oprogramowania do realiów rynku polskiego.

Wprowadza na rynek system sprawdzony w wielu instalacjach w Europie, w tym u najbliższych sąsiadów - w Czechach. Rozwiązanie back-office Sigrade o nazwie "Si Finanza"wspiera:

  • zarówno bankowość detaliczną jak i inwestycyjną
  • wszystkie operacje na papierach wartościowych prowadzonych na konto banku lub strony trzeciej,
  • zarządzanie wszystkimi typami papierów wartościowych w różnych walutach i przez różnych emitentów
  • zarządzanie pośrednim i bezpośrednim uczestnictwem domu maklerskiego/brokera w rynku
  • raportowanie zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości IAS
  • raportowanie podatkowe
  • instrukcje rozliczeniowe

Platforma działa 24 godziny na dobę, współdziała w czasie rzeczywistym z platformą transakcyjną i jest zgodna z dyrektywą MiFID.

Wprowadzenie na rynek systemu back-office SiGrade jest kolejnym etapem realizacji strategii grupy List w Polsce. "Zgodnie z naszą strategią rozwoju, budujemy silną ofertę na rynek polski, która już dzisiaj konkuruje zarówno z ofertą dostawców krajowych jak i znanych firm międzynarodowych. Wprowadzone przez nas rozwiązanie wypełnia lukę między rozwiązaniami krajowymi, dla których system back-office do wczoraj był mocną kartą przetargową, a rozwiązaniami zachodnimi, które nie posiadały rozwiązania back-office dla rynku polskiego"- mówi Wojciech Kaszycki zarządzający polskim oddziałem grupy List. "Polska jest szybko rozwijającą się gospodarką z dużym potencjałem, w którą warto inwestować i dlatego jest bardzo ważnym i obiecującym rynkiem. LIST ze swoimi konkurencyjnymi rozwiązaniami jest doskonałą alternatywą dla dotychczasowych dostawców oprogramowania" - dodaje.

Grupa została założona w Pizie w 1985 jako List S.p.A, którą obecnie rozpoznaje się jako międzynarodowego lidera w swojej dziedzinie. LIST dostarcza oprogramowanie dla platform handlowych wielu aktywów oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym; oferuje również oprogramowanie wspomagające handel na rynkach kapitałowych i walutowych. W bazie firmy znajduje się więcej niż 130 giełd, banków i maklerów z 15 państw. Grupa działa w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

Udostępnij artykuł: