Przeciętne wynagrodzenie w lutym przekroczy 5 tys. zł?

Rynek pracy

Ręka biorąca pieniądze
Fot. stock.adobe.com/Karolina Chaberek

Już w lutym przeciętne wynagrodzenie przekroczy 5 tys. zł. Czy wynagrodzenia będą rosły jeszcze szybciej, bo styczeń okazał się dużym zaskoczeniem?

Przeciętne #wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 r. to 4931,80 zł. Wzrosło w ciągu roku o 7,5 proc. #płace #wynagrodzenia

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2018 r. wyniosło 4003,88 zł. Tylko w drugim półroczu 2018 r. było wyższe, wzrosło do 4134,02 zł.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 r. to 4931,80 zł. Wzrosło w ciągu roku o 7,5 proc.

Nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w styczniu wyniosła 7,5 proc. r/r wobec 6,1 proc. w grudniu 2018 r. Była wyższa niż przewidywała większość ekspertów. W ujęciu realnym, a więc po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia  wzrosły w styczniu o 6,5 proc. r/r wobec 4,9 proc. w grudniu.

Czytaj także: Przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2019 r. wzrosło do 4931,8 zł. Nowe dane GUS >>>

Dobra sytuacja na rynku pracy

– Sytuacja na rynku pracy jest bardzo korzystna z punktu widzenia pracowników – mówi dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. – Taka sytuacja powinna się utrzymać przez większą część roku, a więc przez kilka miesięcy.

Źródło: MarketNews24
Udostępnij artykuł: