Przed IT@BANK: jaka chmura dla MŚP, jaka dla banku?

Technologie i innowacje / Wydarzenia

Sztuczna inteligencja
Fot. Pixabay.com

Wdrażanie technologii chmurowych stanowi poważne wyzwanie dla polskiego biznesu. Sektor bankowy, wciąż nie może doczekać się na spójne i jednoznaczne regulacje dla tego obszaru, natomiast mali i średni przedsiębiorcy w dalszym ciągu nie dostrzegają rozlicznych korzyści, wynikających z przeniesienia swych zasobów na serwery zewnętrzne.

#JacekChylak: Nikt nie mówi o tym, żeby zasoby bankowe umieszczać w #Google, #Amazon czy #MicrosoftAzure

Jednym z głównych beneficjentów porozumienia, jakie w ostatnim czasie zostało zawarte pomiędzy Operatorem Chmury Krajowej a Google, ma być polski small biznes. Ten segment polskiej gospodarki od dłuższego już czasu posiada spore zaległości, jeśli chodzi o świadome użytkowanie cloud computingu dla zwiększenia efektywności prowadzonej działalności, choć w istocie często korzysta z rozwiązań chmurowych, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Jak przekonać MSP do chmury?

Wiele współczesnych narzędzi dostępnych online, poczynając od zwykłej poczty elektronicznej poprzez serwisy aukcyjne i e-commerce aż po aplikacje do zarządzania kontaktami z klientami bazuje wszak na publicznym cloudzie, udostępnianym przez dostawców wspomnianych produktów i usług.

W jaki sposób przekonać sektor MŚP, by jego przedstawiciele zrobili krok dalej i przenosili swoje zasoby do chmury w sposób kompleksowy, posługując się bardziej zaawansowanym instrumentarium?

Reprezentanci twórców chmury krajowej, prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło i prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys liczą, że tę właśnie rolę odegra powołana przez nich instytucja.

Giganci dla mikrusów

Dlaczego chmura publiczna wydaje się być optymalnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm? Podmioty tego typu z reguły dysponują niewielkim kapitałem własnym, który nawet w przypadku „średniaków” stanowczo nie wystarcza, by w ogóle implementować innowacyjne rozwiązania technologiczne lub też wdrażać je, zanim silniejsza konkurencja zrobi to samo.

Z drugiej strony potrzeby zdecydowanej większości drobnych biznesików są dość standardowe, możliwe jest zatem wykorzystanie gotowych modułów zapewnianych przez dostawców cloudu lub ich nieznaczna modyfikacja.

Kolejnym argumentem za przeniesieniem własnych zasobów na zewnątrz jest standaryzacja usług chmury publicznej dostarczanych przez globalnych gigantów. Korzystanie z Microsoft Azure, cloudu Amazona czy Google tudzież polskiej chmury krajowej, intensywnie współpracującej z tym ostatnim podmiotem.

Nie należy wreszcie zapominać o bezpieczeństwie – transfer zasobów z lokalnego serwera firmy do spełniającej najbardziej wyśrubowane normy infrastruktury sieciowej oznacza radykalne zwiększenie ochrony danych, co ma znaczenie nie tylko stricte biznesowe, ale również wizerunkowe.

Wiele małych i średnich firm posiada wszak na swych serwerach dane osobowe klientów bądź współpracowników, a nierzadko również inne informacje o charakterze poufnym, w rodzaju treści zawartych kontraktów czy know-how.

W sektorze finansowym regulacje wciąż barierą

Całkiem inaczej wygląda sytuacja w przypadku zbiorów danych, gromadzonych przez instytucje finansowe. To, co optymalne dla e-handlu czy dostawcy usług internetowych, w przypadku banku ewidentnie nie wchodzi w grę.

Nikt nie mówi o tym, żeby zasoby bankowe umieszczać w Google, Amazonie czy Microsoft Azure – podkreśla Jacek Chylak,  dyrektor handlowy w firmie 3S Data Center.

Przeszkodą dla takowego rozwiązania w dalszym ciągu pozostają obowiązujące przepisy, a konkretnie Prawo bankowe, które wciąż traktuje chmurę jako jedną z form outsourcingu.

Sytuacji nie zmieniły nawet wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego odnośnie do powierzania pewnych czynności przez banki podmiotom zewnętrznym, które zostały ogłoszone w lutym br.

Wyjaśnienia KNF w tej materii jednoznacznie wskazują, iż instytucje finansowe powinny w tym obszarze stosować się do dotychczasowych regulacji rangi krajowej, z pominięciem rekomendacji wspólnotowego regulatora. To z kolei oznacza tyle, że wykorzystywane w bankowości rozwiązania chmurowe muszą mieć charakter prywatny lub też hybrydowy.

Więcej na ten temat już 14 listopada 2019 r. podczas konferencji IT@BANK

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: