Przed webinarium Programu Analityczno-Badawczego: Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii Covid-19

Firma / Polecamy / Raporty

Przedmiotem najbliższego webinarium realizowanego w ramach Programu Analityczno-Badawczego, które odbędzie się 26 października w godz. 11.00 - 14.00. będzie dyskusja nad raportem "Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii Covid-19", który został zrealizowany przez zespół badawczy pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kochaniak.

Webinarium PAD WIB

Przedmiotem najbliższego webinarium realizowanego w ramach Programu Analityczno-Badawczego, które odbędzie się 26 października w godz. 11.00 - 14.00. będzie dyskusja nad raportem "Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii Covid-19", który został zrealizowany przez zespół badawczy pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kochaniak.

Celem analizy była weryfikacja znaczenia pomocy publicznej dla kształtowania płynności i stabilności zatrudnienia w sektorze mikroprzedsiębiorstw w Polsce, w okresie pandemii Covid-19.

W raporcie przeprowadzono przegląd zasad przyznawania pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorców w okresie pandemii oraz zastosowanych instrumentów pomocowych.

Analiza i rekomendacje

Zaprezentowano też wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mikroprzedsiębiorców, z uwzględnieniem beneficjentów pomocy publicznej, ich płynności i zdolności do utrzymania zatrudnienia, a także współpracy mikroprzedsiębiorstw z bankami pośredniczącymi w dystrybucji środków pomocy publicznej.

W oparciu o wyniki analizy wpływu otrzymanej pomocy publicznej na płynność i stabilność zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach, sformułowano rekomendacje dla władzy publicznej, banków oraz mikroprzedsiębiorstw i podmiotów reprezentujących ich interesy.

Do dyskusji zaproszeni bankowcy

Udział w dyskusji wezmą także przedstawiciele banków komercyjnych i spółdzielczych, którzy przedstawią swoje opinie dotyczące roli sektora w dostarczaniu wsparcia dla mikroprzedsiębiorców w okresie pandemii, skali udzielonej pomocy oraz skuteczności wybranych instrumentów pomocy.

Podsumowaniem webinarium będzie wystąpienie przedstawiciela Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej dotyczące roli KPK we wsparciu mikrofirm w czasie pandemii.

Rejestracja tutaj

Udostępnij artykuł: