Przedłużenie promocji pakietów atrakcyjnych lokat z oprocentowaniem aż do 10% z funduszami inwestycyjnymi w Deutsche Bank Polska

Bankowość

Deutsche Bank przedłużył ofertę specjalną lokat wraz z funduszami. Do końca lipca Klienci mogą wybierać spośród trzech pakietów - Silver, Gold, Platinum. W zależności od pakietu, środki są zdeponowane na 3-miesiecznej lokacie o oprocentowaniu 4%, 6% lub 10% w skali roku. Pozostała kwota przeznaczana jest na nabycie jednostek funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI.

Deutsche Bank przedłużył ofertę specjalną lokat wraz z funduszami. Do końca lipca Klienci mogą wybierać spośród trzech pakietów - Silver, Gold, Platinum. W zależności od pakietu, środki są zdeponowane na 3-miesiecznej lokacie o oprocentowaniu 4%, 6% lub 10% w skali roku. Pozostała kwota przeznaczana jest na nabycie jednostek funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI.

Oferta Deutsche Bank, która łączy w sobie zalety atrakcyjnie oprocentowanej lokaty z funduszami, z jednej strony pomaga dywersyfikować oszczędności, z drugiej stanowi impuls do aktywnego inwestowania środków w dłuższym terminie. W jej ramach Deutsche Bank oferuje trzy pakiety do wyboru:

  • Pakiet Silver - 50% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie z oprocentowaniem 4% w skali roku i 50% w fundusze Skarbiec TFI
  • Pakiet Gold - 25% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie z oprocentowaniem 6% w skali roku i 75% w fundusze Skarbiec TFI
  • Pakiet Platinum - 10% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie z oprocentowaniem 10% w skali roku i 90% w fundusze Skarbiec TFI.

W ramach oferty Klient może nabywać jednostki 23 funduszy Skarbiec TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank. Wśród nich do wyboru są m.in. cztery subfundusze Skarbiec - JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO dające unikalne, globalne rozwiązania inwestycyjne. Fundusze Skarbiec TFI są nagradzane i wyróżniane przez prasę finansową.

Przegląd wybranych funduszy:

  • Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych został uznany za najlepszy fundusz w kategorii funduszy akcji europejskich rynków wschodzących 2013 (nagroda Alfa przyznana przez Analizy Online). Fundusz wypracował wynik za ostatnie 12 miesięcy +6,14%*, a za ostatnie trzy lata zarobił +37,13%*.
  • Subfundusz Skarbiec - Depozytowy to najlepszy uniwersalny fundusz papierów dłużnych 2013 i 2010 według Analiz Online; roczna stopa zwrotu na 02.06.2014 wyniosła +2,01%, stopa zwrotu za ostatnie 3 lata +19,68%, za ostatnie 5 lat +39,94%.
  • Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek jest liderem wielu rankingów, a jego roczna stopa zwrotu na 02.06.2014 r. wyniosła +15,57%. W 2013 roku fundusz zarobił aż +40,19%.
  • Subfundusz Skarbiec - III Filar został uznany za najlepszy wśród funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu w 2012 r. przez "Puls Biznesu"; roczna stopa zwrotu na 02.06.2014 r. wyniosła +2,61%, za 3 lata +12,69%, za 5 lat +28,10%.
  • Subfundusz Skarbiec - Waga jest jednym z najlepszych funduszy zrównoważonych według dziennika "Rzeczpospolita", uznany za najlepszy spośród polskich funduszy mieszanych zrównoważonych przez "Puls Biznesu". Jego roczna stopa zwrotu na 02.06.2014 r. wyniosła 0,19%, za 3 lata +2,73%, za 5 lat +20,58%.

Minimalna kwota wpłaty w przypadku jednego pakietu wynosi 2 tys. zł, przy zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy lokatą a funduszami. Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty. Oferta jest przeznaczona zarówno dla nowych, jak i dla dotychczasowych Klientów, którzy powiększą stan swoich aktywów w Deutsche Bank w okresie promocji, trwającej do 31 lipca br. Z oferty można skorzystać we wszystkich Oddziałach Deutsche Bank.

Regulamin promocji dostępny jest na stronie Deutsche Bank: https://www.deutschebank.pl/product-doc-7176195.bdoc?pm=text&pc=Regulamin-promocji-Bankowy-Skarbiec

*Wszystkie roczne stopy zwrotu na dzień 02.06.2014 r.; historyczne wyniki nie gwarantują uzyskania takich samych zysków z jednostek uczestnictwa w przyszłości

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: