Przedłużony termin dla podatników CIT, projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Prawo i regulacje

W dniu 12 marca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

CIT
Fot. stock.adobe.com/Proxima Studio

W dniu 12 marca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy tego podatku są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Czytaj także: Polski estoński CIT, nie jest estoński

Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2021 r.

Projektowana zmiana znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.

Czytaj także: Minister finansów: nie planujemy obecnie podwyższenia podatku CIT, VAT ani PIT

Będą oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku.

Również wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. objęci zostaną tą regulacją.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 Katarzyna Urbańska,

Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego, ZBP

katarzyna.urbanska@zbp.pl

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: